pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 

 Reklama
 
DzielnyTata> Akcja Postęp prac nad opieką naprzemienną od 1945 roku do dziś
 
uaktualnione 02 2020r   najnowsze u góry Więcej?

Postęp prac nad opieką naprzemienną


 

Paweł Skutecki 02 2020

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=95D9C5D79605E61AC125850600464FF6#

 


Posiedzenie 84 - zobaczcie cały porządek obrad!!!!
co zostało przegłosowane - a ojcowie i ich rodzony nadal będą cierpieć
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,530,1.html

30 sierpnia 2019


 

https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/ IX kadencja
kto głosował ? kliknij - powiększysz:


23.05.2019 Wniosek Senatora Pocieja


 

Jednak zło ministerstwa Sprawiedliwości ma zwyciężyć

Proponowana autopoprawka polega na rezygnacji z wyraźnego wyeksponowania
możliwości orzekania przez sąd o pieczy naprzemiennej

zatem autopoprawka

tak po małemu cichu
Przeczytałeś to ze zrozumieniem?

 

 


mija rok, być może będzie rewolucja

proszę  przeczytaj to:

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/750/776.pdf

kopia


 


 

uwagi do projektu Janina Fabisiak 03.2019

opinia psychologa dr. Milewska Ewa 11.2017

 


Ziobro ogłosił sukces ale ten sukces jest jednostronny - to alimenty natychmiastowe i natychmiastowe licytacje mieszkań - nawet tych wziętych na kredyt...

Ziobro wydaje się nie rozumieć o co tu chodzi - udaje albo stoi po prostu za nadzwyczajną kastą

ZIOBRO JAK JARUZELSKI

(przejdź do linku)

druk 3254

 pięknie zmiany które znów nie definiują opieki naprzemiennej

opieka ta jest tylko określona w komentarzu a nie w prawie !

postęp UD392

 


20.02. 2019 roku przełom w końcu po 9 latach naszej walki padają historyczne słowa w sejmie - pierwszy raz na mównicy sejmowej mówi się o dramatycznym art 26kc§2

 


8 grudnia 2018

Ziobro czyni dobro - wciąż boją się zapisać 2 słowa "opieka naprzemienna" i zmienić art 26kc§2 i art 28 kc na 2 miejsca zamieszkania dzieci do 18 roku życia
ale już alimenty mimo że powodują śmierć ojców to są ok!

 


 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313301/12519392/12519393/dokument372226.pdf

kopia jakby zginęło


u nas wojna a tymczasem na świecie


listopad 2018

to trzeba koniecznie obejrzeć - ależ to drwiny

film z senatu o zamknięciu obrad nad opieką naprzemienną

 

https://www.facebook.com/603903116434990/videos/754627604872248/


 

5 kwietnia 2018

http://www.rp.pl/Rodzina/304059994-Zmiana-zasad-opieki-nad-dzieckiem-po-rozwodzie.html

więcej - petycja.eu

druk 776 pdf - do koniecznego przeczytania

dlaczego zmiany są potrzebne?
 

swoje sprzeciwy ślą SN i MS

sąd najwyższy

776_sn.pdf   776_sn-ocr.docx

w przypisach tymczasem zaistniał dzielnytata i forummatek

 

 

Przeciwne jest Ministerstwo Sprawiedliwości
(pamiętajmy że MS to głownie sędziowie którzy wpływają na legislację
sprzeczne jest to z 3 podziałem władzy)

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ms-przeciwne-definicji-opieki-naprzemiennej

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1056796,definicja-opieki-naprzemiennej-ms.html


Podczas prac komisji uchwalono

Dezyderat nr 63 Komisji do Spraw Petycji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego orzekania o wykonywaniu władzy rodzicielskiej oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie z dnia 7 grudnia 2017 r.

kopia


Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (187.) – 4.12.2017 r

 

są za a nawet przeciw

http://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,4361,new.html

Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami:

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/bad/2017/oe/oe-263_internet.pdf

gdyby zaginęło (kopia)

 


 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (170.) – 20.09.2017 r

http://av8.senat.pl/9KPCPP1701

ta reakcja jest wynikiem tej petycji
http://petycja.eu/stop-alienacji-rodzicielskiej-petycja/


Art 209 Wsadzanie ojców do więzień
głosowanie ogólne

Głosowanie nr 3 na 38. posiedzeniu Sejmu
dnia 23-03-2017 r. o godz. 20:21:16

Głosowało - 436  posłów   Za - 430    Przeciw - 1    Wstrzymało się - 5    Nie głosowało - 24 

Przeciw Jacek Wilk
 

link do głosowania ogólnego

do szczegółowego


Waldemar Żurek o potrzebie wprowadzenia OPIEKI NAPRZEMIENNEJ

 

 

 

dopiero jak sędzia jest poszkodowany - to sensownie mówi

http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/sedzia-chcial-pozwac-corke-do-sadu-zeby-oddaa-alimenty-skandal-w-krakowie_969098.html


Dezyderat nr 28? dlaczego nie

 


 


 

uwaga zmiana stanowiska przez Senatora - czekamy na kolejne decyzje
16.01.2017

zapraszamy na film - weźcie chustki

 

pytanie przez kogo Senator został wprowadzony w błąd
 - może przez takich ludzi jak pan Hajduk ?

zobacz kolejny film

 


 ^ patrz wyżej ^

zobaczcie jak się niszczy miłość do obojga rodziców:

Opieka naprzemienna uwalona przez Senat PIS

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (114.) - 10.01.2017 r.

link do oryginału: http://av8.senat.pl/9KPCPP1141

18:37:01 do 19:09:15

 

najlepiej ukraść dzieci i brać za nie okup

Senator Andrzej Mioduszewski tłumaczył się z tego na facebooku
Zobaczcie jak się myli - a może został wprowadzony w błąd?

  

tak by the way

statystyki ze strony Senatu

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2017/kpcpp/materialy/114/obywatel_0316.pdf

smutne to wszystko że przez takich ludzi dzieci nie zobaczą własnych ojców

i stracą spadki po tatusiach - w imię ideologii

 

odrzucający petycje

Marek Martynowski
Andrzej Mioduszewski
Jan Rulewski

a my mamy pytanie jak ustalić opiekę naprzemienną zgodnie z art 28kc?

gdzie ma mieszkać dziecko?


Petycja o legalizację psychologów 11.2016

Biuro rzecznika Prawa obywatelskich przesyła nam list:

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195, z późn. zm.), zawiadamiam o przekazaniu według właściwości – do Kancelarii Sejmu RP – petycji w sprawie zmiany przepisów ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
W załączeniu przesyłam kopię pisma przekazującego petycję.
Z poważaniem,
Łukasz Kosiedowski
Naczelnik Wydziału Prawa Administracyjnego i Ochrony Zdrowia
w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO

scan


30 września 2016

komenda Głowna policiji stwierdza:

 

21 września podjęto działania w kierunku rozsyłki do sądów

DEZYDERAT NR 4

Dezyderat na stronie MS
https://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,8686,informacja-w-sprawie-dezyderatu-nr-4-komisji-do.html


4 października 2016 roku
pierwszy raz nie odrzucono petycji organizacji ojcowskich !!

(ale zrobiono to później - zobacz wyżej)

rezultat 3 głosy za, 3 przeciw - prace idą dalej

 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (81.) - 04.10.2016 r.


dpowiedź na interpelację :

1517 posła Pawła Skuteckiego

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4D804539

najlepszy śmiech jest w ostatnim zdaniu

Należy podkreślić, że postulaty ujęte w uchwale Zgromadzenia Parlamentarnego RE nr 2079 (2015) nie tylko zostały w stosownej części transponowane do krajowego systemu prawnego. Przewidziano również przepisy ułatwiające ich egzekwowanie. Organy administracji publicznej podejmują także praktyczne działania ukierunkowane na wspieranie obecności obojga rodziców w życiu dziecka.

;)


Jak tą petycję odrzucano wcześniej ?

 

przewińcie na koniec ;)

http://senat.atmitv.pl/senat-console/archival-transmissions/item/9KPCPP341
 


 

 

powołana komisja do zachowania obojga rodziców - ukrywanie opieki naprzemiennej

konferencja Kukiz - zjazd ponad 300 poszkodowanych ojców i matek

ta konferencja doprowadziła nas do łez


http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3104

2015 rok rewolucja w prawie, prawo jednak nie działa
(ciekawe dlaczego?)                 ------->

Zmiany są powolne do tego stopnia, że ojcowie sami nie wierzą że coś się zmieniło. Sędziwi o tym nie wiedzą, nie wie o tym prasa, ale 29 sierpnia 2015 roku została wprowadzona opieka naprzemienna. Zmiany odbyły się po cichu, bez naszego udziału. Zmiany odbyły się dzięki poprzedniemu Rzecznikowi Praw Dziecka Pawłowi Jarosowi, który utworzył komórkę legislacyjną przy Rzeczniku Praw Dziecka - coś co wydawało się nierealne, stało się.
Oczywiście Sędzia który zasiadał w radzie Zegadło - zniszczył ustawę, zamienił słowa
z równych na powtarzające się, zrobił z tego ewolucję zamiast rewolucji

zobacz stenogram

Słowa "opieka naprzemienna zostały wykreślone" nawet w uzasadnieniu jest napisane że postulaty Forummatek odrzucono, a Dzielnego Taty nawet nie wspomniano,

Zobacz jednak jaka jest prawda
www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/senat/zespoly/dzieci/017.pdf 

zmiany 58/107 a teraz czytaj uzasadnienie !!!  druk 3104 - tak ten link

prosimy wszystkich o wstawianie uzasadnienia 
z druku 3104 do swoich pism procesowych


zaczęliśmy walkę w 2010r

pamiętajmy o katastrofie Smoleńskiej,
władzę przejęło PO
ale kończyła się kadencja - nic nie zrobili
weszła nowa kadencja - w 2012 było jednak Euro..
potem nic się nie działo

byliśmy wielokrotnie w kancelari premiera, w sejmie, zrobiliśmy miasteczko
nic się nie działo - dopiero pracę zaczął Pawęł Jaros w 2014 r


dlaczego nie było opieki naprzemiennej 96 stron

historia od 1945 roku

 

ona niby jest ale nikt o niej nie słyszał ;)

 

Zobacz co się dzieje w wyniku jej braku

inne akcje - koniecznie zobacz

   

 

 

 

 

 
   
Robert Zegadło:
  W zasadzie pan minister przedstawił istotę tego sformułowania.
Mowa o powtarzających się okresach. To jest
istota sprawowania pieczy naprzemiennej. Oczywiście
pożądane jest, ażeby te okresy były porównywalne, ale
z powodów życiowych, zajęć zawodowych i różnych innych
uwarunkowań nie zawsze to jest możliwe. Gdybyśmy
zawęzili możliwość zastosowania pieczy naprzemiennej
do sytuacji, kiedy to jest piecza sprawowana pół na pół, to
zawęziłoby to ilość możliwych zastosowań tej instytucji.
I w zasadzie to jest clou problemu. Dziękuję.
  Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Panie Przewodniczący, ja jednak optuję za dodaniem
sformułowania „porównywalny”, bo jeśli zatrzymamy się
przy określeniu „powtarzający”, to tak naprawdę w naszej
rzeczywistości niewiele się zmieni. My tu nie mówimy
o tym, że ma jedno następować po drugim, tylko mówimy
o tym, żeby jednak ten kontakt dziecka i rodziców…
Mówimy tu o prawie dziecka do rodziców, o tym, żeby
zostało to bardzo mocno zaakcentowane. A więc ten kontakt
dziecka z jednym i z drugim rodzicem powinien być
porównywalny. To, że on się powtarza w takim cyklu, że
są to dwie godziny raz w miesiącu, a w następnym miesiącu
kolejne dwie godziny… To nic nie zmieni w naszej
rzeczywistości.
 
   
 
   
 
 
 

 

Wg DT opieka naprzemienna to : co podouje brak naprzemiennej kto to powoduje ?
   
         

 

 

 

   

DzielnyTata.pl