pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> Akcja Piramida
 
 23.12.2018     Czytaj dalej

Dania wprowadza opiekę naprzemienną

W przeddzień Wigilii 2018 r.
Decyzja Parlamentu Danii o upowszechnieniu zasady wspólnej opieki rodzicielskiej po rozstaniu rodziców!

DUŃSKA REFORMA Prawa RODZINNEGO PRZEGŁOSOWANA W PARLAMENCIE

Duńska reforma prawa rodzinnego została przegłosowana jednomyślnie przez Parlament.
Oznacza to, że Dania, od 1 kwietnia 2019 r., wprowadza w życie wspólną opiekę rodziców/naprzemiennie z podwójnym adresem zamieszkania dla dzieci i wspólnymi świadczeniami socjalnymi.
Zostanie powołana do życia nowa struktura sądów rodzinnych, zajmujących się sprawami rodzinnymi w zielonych, żółtych i czerwonych grupach w oparciu o możliwość podjęcia opieki przez obojga rodziców.
Wszyscy rozstający się rodzice będą informowani o najlepszym interesie dziecka i pozytywnych efektach współpracy rodzicielskiej.
Również wszyscy pracownicy publiczni zostaną dodatkowo przeszkoleni, a wszystkie dzieci z grupy żółtej i czerwonej będą miały wyznaczonego doradcę-rzecznika.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

NEW DANISH FAMILY REFORM VOTED IN PARLIAMENT
A Danish Shared Parenting Family Reform has been decided in Parliament with all votes in favor.

This means that Denmark from April 1st 2019, will offer shared parents to have double living address for the children and shared welfare benefits.

The State administration will be closed and a new family court will be established handling all family cases in a green, yellow and red groups based on shared parenting capabilities.

All parents will be informed about the best interest of the child and positive parental collaboration. All public workers are send on further education and all children in yellow and red group will have an appointed children counselor.
 

Merry Christmas and Happy New Year

 

źródło:

https://www.advodan.dk/nyheder/2018/4/overblik-saadan-bliver-det-nye-skilsmissesystem/

brzmi jak żart prymaprilisowy ale to prawda
Polski rządzie gdzie jesteście z reformą prawa?

z tłumacza google :

 

OMÓWIENIE: JAK ZOSTAĆ NOWYM SYSTEMEM ROZWODOWYM

Przed Wielkanocą rząd i wszystkie partie Folketingu uzgodniły nowy system rozwodowy, w którym uwaga dziecka staje się kluczowa. Nowy system wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Około co trzecie dziecko w Danii ma poczucie, że ich rodzice są rozdzieleni, a w niektórych przypadkach przerwy dla rodziców są trudne dla dzieci. To właśnie te dzieci chcą pomóc stronom.

Tutaj adwokat prawa rodzinnego Rikke Frødstrup z ADVODAN Glostrup dokonuje przeglądu pięciu najważniejszych środków w nowym systemie rozwodowym.

1. Dom sądu rodzinnego
W ramach nowego systemu utworzono rodzinny dom sądowy, który zastąpi również administrację państwową. Dom rodzinny staje się ogólnym wejściem do systemu, i tutaj wszystkie sprawy są sprawdzane pod kątem ścieżki przetwarzania zielonego, żółtego lub czerwonego przypadku. Badanie powinno zapewnić, że potrzeby danej rodziny spotykają się we właściwy sposób. Badanie odbywa się automatycznie w związku z faktycznym wnioskiem o rozwód.

W najcięższych przypadkach rodziny będą w przyszłości spotykały się z podejściem interdyscyplinarnym i holistycznym, w którym gmina rodzinna musi ściśle współpracować z Domem Prawa Rodzinnego.  

2. Prawo rodzinne
Kolejną częścią nowego systemu rozwodowego jest prawo rodzinne. Leży w biurach, a tu sędzia musi decydować o złożonych przypadkach, w których poziom konfliktu jest wysoki i gdzie mogą występować problemy z przemocą lub nadużyciem.

Prawo rodzinne musi również zajmować się sprawami, w których jeden rodzic nie zastosuje się do decyzji władz, na przykład dotyczących komunii lub opieki, a zatem wstrzyma dziecko. W tego rodzaju sprawie, która dotyczy egzekwowania decyzji i porozumień, warunki wstępne dotyczące prawa odpowiedzialności rodzicielskiej w zakresie egzekwowania zostaną zmienione, tak że w przyszłości będzie jasne, że wykonanie decyzji lub porozumienia może być dokonane tylko ze względu na dziecko i że musi ono najlepsze dziecko. 

Prawo rodzinne zyskuje również więcej narzędzi, aby dotrzeć do trwałych rozwiązań dla rodzin. Na przykład sąd ma możliwość skierowania sprawy z powrotem do nowego leczenia w Family Court House, a poziom okresowych kar pieniężnych dla rodziców, którzy nie podejmują decyzji, staje się zależny od dochodu, a ponadto tak wysoki, że może być odczuwany przez wszystkich.

Wreszcie, możliwe będzie również krótkotrwałe zatrzymanie rodzica na czas zatrzymania dziecka, aby drugie dziecko mogło go odebrać w czasie spokojnej sytuacji.

3. Jednostka dla dzieci
Zostanie utworzona specjalna jednostka dla dzieci, która zajmie się dziećmi, które potrzebują dorosłych, aby porozmawiać z nimi lub poprosić o poradę, jeśli są smutne lub mają pytania. Jednostka ds. Dzieci będzie również składać się z ekspertów dziecięcych, którzy muszą zapewnić, aby dzieci były zaangażowane na wczesnym etapie procesu i możliwie jak najdelikatniej.

4. Okres refleksji
W rodzinach z dziećmi rozwód oznacza wielki wstrząs dla dzieci i ich codziennego życia. Dlatego, ze względu na dzieci, wprowadzamy 3-miesięczny okres refleksji dla małżonków z dziećmi, którzy zgadzają się na natychmiastowy rozwód bez uprzedniej separacji.

W okresie refleksji rodzicom i dzieciom zaoferowane zostanie doradztwo, a także oferowana będzie oferta ukierunkowanego doradztwa i wyjaśnień, aby pomóc rodzicom zrozumieć znaczenie złamania dla dziecka i jak mogą najlepiej wspierać dziecko w tej sytuacji. Ta oferta jest również udzielana, gdy przerwy występują w rodzinach, w których rodzice nie są małżeństwem, ale mają razem dzieci.

5. Równe rodzicielstwo
Nowy system rozwodowy ma również na celu wspieranie równego rodzicielstwa. W związku z tym rodzice, którzy wyrażają na to zgodę, muszą mieć możliwość dzielenia miejsca zamieszkania dziecka między sobą, aby dziecko zamieszkiwało z nimi oboje. Jednocześnie przepisy dotyczące finansów rodzin rozwodowych muszą również odzwierciedlać sposób, w jaki rodziny się osiedlają. Dlatego też rodzice sprawujący wspólną opiekę i status jako rodzice miejsca zamieszkania muszą zasadniczo otrzymać połowę zasiłku na dzieci i młodzież.

Działania następcze w związku z nowym systemem rozwodowym 

Faktyczny projekt nowego systemu rozwodowego zostanie przedstawiony jesienią 2018 r., A porozumienie przewiduje wejście w życie 1 kwietnia 2019 r. Następnie, z politycznego punktu widzenia, zostanie sprawdzone, czy system przynosi pożądany efekt, jakość i czy rodziny spotykają się z prostymi i spójnymi kursami.

W ADVODAN z niecierpliwością czekamy na faktyczny tekst ustawy, ponieważ nie będziemy w stanie odnieść się do nowego systemu rozwodów i nowego zestawu zasad.  

 

Jako Stowarzyszenie DzielnyTata życzymy wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2019 roku, wiele wskazuje że będzie to rok przełomowy.
Życzymy wam żeby wasze dzieci wróciły do was, żeby wojna rodzin się zakończyła. Wesołych Świąt !

 

 

Pozytywne przykłądy walki z systemem:

Czy wiesz jaka jest skala?
to nie jest reklama Lotto

Znasz nasze akcje?

 

 
 
 
 
 
 
tymczasem u nas   co to jest?   obecnie jedyna szansa
   

 

DzielnyTata.pl