pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
Reklama
 
 
DzielnyTata> Nasze postulaty
 
      Reklama
Nasze postulaty

O co walczymy ?

nasze postulaty:

1.     Wprowadzenie obowiązkowej opieki naprzemiennej w przypadku rozstania rodziców 
(np. separacji bądź rozwodu) , jako zabezpieczenia i jako ostatecznego najlepszego rozwiązania po rozstaniu rodziców. Wprowadzenie do ustawy pojęcia „opieka naprzemienna”

czyli zmiana art 26kc§2 na 2 miejsca zamieszkania
zmiana art 28 kc na 2 miejsca zamieszkania
(do 26 roku życia!)

2.      Wprowadzenia obowiązku powrotu dziecka do miejscowości zamieszkania gdzie rodzice wychowywali je razem. (specustawa – tzw „powrót do rodzica alienowanego”) 

3.       Wprowadzenie przepisu regulującego rozpatrywanie spraw sądowych dotyczących separacji bądź rozwodów rodziców w ciągu 2 tygodni, a rozpraw z tym związanych w całości w ciągu 3 miesięcy. 

4.        Odsunięcie ośrodków OZSS od badań nad małoletnimi – dziećmi rodziców rozchodzących się i ich rodzicami, jako że ośrodki te nie są do tego kwalifikowane i działają w tym zakresie szkodliwie 

5.        Wprowadzenie parytetów w sądach rodzinnych, to jest składów: sędzia i sędzina, zamiast 
obecnych: sędzina (sędzia) i ławnicy, Wyłączenie sędziów ze spraw rodzinnych którzy się rozwiedli. Wyłączenie sędziów którzy pochodzą z rodzin niepełnych i którzy nie mają dzieci

6.        Wprowadzenia przepisu określającego możliwość ograniczenia praw rodzicielskich jednego bądź obojga rodziców tylko w drastycznych przypadkach zagrożenia dla dziecka, tylko dla osób skazanych wyrokiem prawomocnym stwierdzającym takie zagrożenie (art. 58,107 krio oraz art. 111krio)

7.        Zlikwidowanie alimentów dla rodziców chcących wychowywać dziecko!
 (to jest Głowna przyczyna alienacji rodzicielskiej)

8.        Umorzenia wszelkich długów alimentacyjnych powstałych do tej pory rodzicom którzy deklarują chęć opieki nad swoim dzieckiem. 

9.        Wypuszczenia z więzień rodziców odizolowanych za niealimentację – przywrócenie im praw rodzicielskich z automatu tym którzy zadeklarują chęć opieki nad dzieckiem 

10.     Usunięcie regulacji ustawowej mówiącej o odbieraniu prawa jazdy za niealimentację.

11.     Modyfikację ustawy KRIO art. 28 i art. 58 i 60 i 107 z KC art 26! - to całe zło naszego ustroju 

12.    Ustalenie tabeli alimentacyjnej uzależnionej od średniej krajowej a nie od dochodów, obciążającej maksymalnie ¼ w przypadku posiadania wielu dzieci a 1/8 w przypadku posiadania jednego dziecka

13.    Ustalenie alimentów tylko dla tego rodzica który nie chce się opiekować dziećmi.

14.     rekompensaty w tej formie że będziemy się opiekować sami dziećmi tyle czasu ile byliśmy izolowani

15.     Wprowadzenie obowiązkowych badań DNA po urodzeniu dziecka

16.     Żądamy zwolnienia z pracy wszystkich sędziów rodzinnych, wszystkich pracowników "około rozwodowych" - kuratorów, pracowników RODK,OZSS, prokuratorów oraz policjantów izolujących dzieci i odrywających ich od rodziny bez postanowienia prawomocnego wydanego przez sąd

17.    Możliwość korespondencji elektronicznej zamiast papierowej, doręczania do skrzynek pocztowych korespondencji po okresie 2 tygodni awizowania (dziś są ukrywane a uznawane za doręczone)

18.    Przesyłania wyroków na adres korespondencyjny wraz z uzasadnieniem (bez wniosku)

19.    Wprowadzenie równych kar za molestowanie jak i fałszywe oskarżenie o molestowanie

20.    Prawo do wniesienia pozwu o uznanie bezskuteczności uznania dla ojca (badanie DNA dla ojca nie uznanego za ojca) bezterminowo!

21.    Powołanie referendum w sprawie  odwołania niezawisłości sądów i usuwania z urzędu, wprowadzenia obowiązkowe ubezpieczenia od błędów orzeczeń. Wprowadzenia odpowiedzialności karnej sędziów, prokuratorów, policjantów.

22.    Wprowadzić egzekucje kontaktów z dzieckiem w formie karania mandatami przez policję - wyznaczyć stawkę np 300 zł (po alienacji 2 tygodnie na wniosek poszkodowanego)

23.     Wprowadzenie procesów sądowych jednym ciągiem - jak proces się zacznie to powinien się toczyć dzień w dzień aż do jego zakończenia  - wszystkie instancje !

24.    Powołanie specjalnej komisji sejmowej do zwrócenia utraconych majątków przez ojców, utraconych dóbr osobistych  wypłacenia rekompensat za utracony czas bez dziecka (specustawa)

25.    Wprowadzenie do przepisów maksymalnych okresów rozpoznawania spraw, skarg oraz wniosków i to w sposób pozytywny – sprawiedliwość polega na tym że rodzice mają wychowywać dziecko po równo

26.    Zniesienie winy w Rozwodach - obecnie stosowana jest jako nagroda za rozwód

Żądamy zatem  specustawy nakazującej powrót dzieci do ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania za zgodą oczywiście osoby ograbionej z dziecka - jak miejsce zmieniono to ustalenie miejsca zamieszkania u ojca (osoby poszkodowanej ze względu na zabrani mu dziecka i ze względu na upływ czasu)

27.    Wprowadzenie nauki prawa w szkołach - KC, KPC, przede wszystkim KRIO

28.    Wprowadzić procedurę uniueważniania procesów sądowych
(obecnie nie ma takiej procedury - nie wiadomo kto ją rozpatruje!)

29.Wprowadzenie takich samych kar za pomówienia jak za czyn zabroniony

prawo trzeba zmienić na:


art 26kc: Po rozstaniu rodziców ustala sie miejsce zamieszkania dziecka w ostatniej miejscowości wspólnego zamieszkania rodziców zgodnie z art 25kc.W art 58 krio i 107 trzeba zapisać że po rozstaniu rodziców ustala się obligatoryjną opiekę naprzemienną tydzień w tydzień z miejscem zamieszkania zgodnym z art 26kc. Chyba że rodzice wspólnie ustalą inaczej.

kopię tego prawa wpisać w prawo materialne krio
 

Uzasadnienie 

1.       Wprowadzenie obowiązkowej opieki naprzemiennej w przypadku rozstania rodziców 
(np. separacji bądź rozwodu) , jako zabezpieczenia i jako ostatecznego najlepszego rozwiązania po rozstaniu rodziców.

Nie potrzeba badać sytuacji rodziców – to ich  prawo do posiadania dziecka – nikt nie ma prawa do ich badania, jeśli sytuacja majątkowa ich jest ciężka – to państwo powinno pomóc a nie badać czy mogą mieć dzieci czy nie (może nam się nie podobać życie Eskimosów np. a mimo ich sposobu życia mogą mieć dzieci)


Podstawową potrzebą ustawy jest wprowadzenie pojęcia „opieka naprzemienna” do ustawy, co ciekawe – takie pojęcie pojawiło się już w ustawie o 500+ Pojęcie jest to oczywistym pojęciem zakorzenionym w społeczeństwie. Przykładem może być podejście na ulicy i zapytanie przypadkowego przechodnia „co pan/pani myśli na temat opieki wspólnej” – jest to taka opieka która zachodzi w małżeństwie, konkubinacie, a teraz niech pan/pani powie co pan/pani myśli o opiece „naprzemiennej” – myślę że jest to opieka np. co 2 tygodnie w przypadku rozstaniu rodziców….

http://dzielnytata.pl/pdf/Naprzemienna_MF_04.pdf

Bardzo ważne jest w tym pojęcie że opieka naprzemienna nie polega stricte na siedzeniu cały czas z dzieckiem – to jak rodzic będzie tą opiekę sprawował należy do niego – czy odda dziecko pod opiekę babci czy do przedszkola jest to jego decyzja. Ustawa nie może nikogo zmuszać do rezygnacji z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. Opieka rozumiana jest w tym przypadku jako czas opiek nad dzieckiem.


2. Wprowadzenia obowiązku powrotu dziecka do miejscowości zamieszkania gdzie rodzice wychowywali je razem.

Tak jak rozwód jest prowadzony zgodnie z ostatnim miejscem wspornym zamieszkiwania tak dziecko powinno zostać w tej miejscowości, dziecko gdzieś powstało (nie powstało korespondencyjnie 99% przypadków – chyba że np. invitro) . Jeśli rodzice mieszkali w Warszawie to dziecko powinno zostać w Warszawie art. 25kc. Rodzic ma do wyboru albo zostaje w mieście, szuka sobie nowego lokum a szkoła dla dziecka wybierana jest w połowie drogi pomiędzy rodzicami a jeśli wybiera inne miasto – to wtedy traci opiekę naprzemienną – ale w zamian dostaje rekompensatę (dla mniejszych miejscowości należy rozpatrzyć możliwość rozdzielenia rodziców nawet do 100km – ustalenia szkoły w połowie drogi) Rodzice często dojeżdżają w Polsce nawet powyżej 100 km, zatem wożenie dziecka przez połowę miesiąca do 50km nie powinno stanowić problemu – zakładając średnią prędkośc 60km na godzinę – będzie to 50 minut.
(wszystkie gpsy zakładają tą prędkość jako średnią, sprawdza się ona prawie za każdym razem)

http://dzielnytata.pl/pdf/brak-naprzemiennej_MW_04.pdf


3. Wprowadzenie przepisu regulującego rozpatrywanie spraw sądowych dotyczących separacji bądź rozwodów rodziców w ciągu 2 tygodni, a rozpraw z tym związanych w całości w ciągu 3 miesięcy. 
Dziś w naszym prawie nie ma terminów dotyczących sąd my mamy na odpowiedź tydzień, lub dwa
sądy często rozpatrują sprawy o ukaranie, o kontakty po półtora roku – gdy dziecko już jest odizolowane – to niedopuszczalne. Ponadto brak kar z urzędu za nieoddanie dziecka powoduje bezkarność tej osoby która porwie dziecko.


4. Odsunięcie ośrodków RODK, OZSS od badań nad małoletnimi – dziećmi rodziców rozchodzących się i ich rodzicami, jako że ośrodki te nie są do tego kwalifikowane (RODK) i działają w tym zakresie bezprawnie.

 
Przyczyn jest wiele – nie zmieszczą się w tym opracowaniu. Badania w RODK są nielegalne bo :
http://forummatek.pl/pdf/BSK-PG-17-04-2013c.pdf
Ponadto badania robione przez te ośrodki czynione są śmiesznymi metodami – urągają wszelkiej godności – testy drzewa? Testy zdań niedokończonych – być może to mogą być testy dla zabawy w tygodniku „przyjaciółka” ale nie na pewno dla potrzeby poważnych badań.
Ponadto osoby które pracują w RODK/OZSS – robią to nielegalnie.

http://dzielnytata.pl/prawo/psycholog-nielegalny.pdf

zalegalizowanie ośrodków RODK i przefarbowanie ich na OZSS nic nie zmienia
jest to instytucja która daje tylko sędziemu podkładkę że badanie było – co daje mu wygraną w procesie w II instancji a instytucje typu OZSS nie mają wpływu na miejsce zamieszkania dziecka – gdyż to zamieszkanie wynika za art. 26kc§2 – gdzie sąd bez badania ustala miejsce zamieszkania dziecka u tego rodzica który pierwszy uprowadzi…


5. Wprowadzenie parytetów w sądach rodzinnych, to jest składów: sędzia i sędzina
[1], zamiast 
obecnych: sędzina (sędzia) i ławnicy, Wyłączenie sędziów ze spraw rodzinnych którzy się rozwiedli. Wyłączenie sędziów którzy pochodzą z rodzin niepełnych i którzy nie mają dzieci. 
Odpowiedź na ten zarzut jest bardzo prosta w 1964 roku gdy sędzin było 4% dzieci przy matkach było 4% dziś w 2014r gdy sędzin jest 96% dzieci jest przy matkach. Nie oznacza to że dzieci ma być 50% przy matkach a 50% przy ojcach. Dzieci mają mieć oboje rodziców w 100% a o tym jak to się ma odbywać – ma być prowadzone na obowiązkowych mediacjach


6. Wprowadzenia przepisu określającego możliwość ograniczenia praw rodzicielskich jednego bądź obojga rodziców tylko w drastycznych przypadkach zagrożenia dla dziecka, tylko dla osób skazanych wyrokiem prawomocnym stwierdzającym takie zagrożenie.
Mimo że uważamy że 100% dzieci powinno być przy rodzicach to zdajemy sobie sprawę że są takie przypadki jak przykład Pani Katarzyny W. uderzającej głową dziecka o podłogę, oglądamy różne filmy – jak nianie się znęcają, matki topią dzieci w beczkach. Dziś ogranicza się władzę rodzicielską tylko na brak zgody matki – art. 58 krio i 107 to jest śmieszne a wręcz tragiczne.
Ojcu zabiera się dziecko często przy pomocy policji – bo matka tak chce. To należy zmienić
Należy też wyeliminować pozbawianie władzy rodzicielskiej w wyniku rozwodu, czy też rozstania stypizowanej w art. 111krio

http://dzielnytata.pl/mord.htm


7. Wprowadzenia przepisu nakazującego świadczenie alimentów tylko i wyłącznie tym rodzicom, którzy odmówią opieki nad dzieckiem – przy zastosowaniu zasady o płatności kwoty ustalonej w aktualnej tabeli funduszu alimentacyjnego (na dziś jest to kwota ~500 złotych miesięcznie). 
w naszej ustawie jest tabela bardziej rozwinięta – ale może być mega uproszczona 500 zł dla jednego dziecka plus 200 zł dla kolejnego. Ustalana wg rozporządzenia.
Dziś alimenty są okupem – często metodą przechwycenia majątku. Gdy ojciec zarabia 1500 zł a alimenty ustalane są na 1500 zł – to wiadomo o co chodzi. Chodzi o to żeby stracił pracę a jego majątek został sprzedany i przekazany matce. Takie rozwiązanie prowadzi tylko do wojny. 

8. Umorzenia wszelkich długów alimentacyjnych powstałych do tej pory rodzicom którzy deklarują chęć opieki naprzemiennej.

Tak jak umarza się długi w spółdzielniach – żeby dłużnicy zaczęli płacić od dziś pełna kwotę tak należy wprowadzić amnestię w tej materii. Prawo dotychczasowe było totalitarne a należy je zmienić na demokratyczne i sprawiedliwe. Nie będzie zgody między rodzicami gdy powstał dług za uprowadzone dziecko – znamy przypadki matek zamykanych do więzień za to że nie chcą płacić okupu za zabrane jej dziecko.


9. Wypuszczenia z więzień ojców/matek odizolowanych za niealimentację – przywrócenie im praw rodzicielskich z automatu tym którzy zadeklarują chęć opieki nad dzieckiem. 

Same zmiany art. 58 krio i 107 nie zmienią nic. W więzieniach siedzą ojcowie i matki tylko dlatego że ktoś im porwał dziecko i zażądał okupu. Dziecko ma prawo do obojga rodziców, rodzic ma prawo do wychowywania swojego dziecka !


10. Usunięcie regulacji ustawowej mówiącej o odbieraniu prawa jazdy za niealimentację.
Przypomina mi się sytuacja jak poinformowaliśmy jednego z posłów o takiej sytuacji. Pytanie do niego padło „ że co?, jak to odbiera się prawa jazdy” .najpierw Wycina się zamki w mieszkaniu, dusi się ojca, zabiera się dziecko, żąda się okupu a jak ojciec nie płaci to zabiera mu się prawo jazdy albo okrada się konta emerytalne dziadków ojczystych.

 
11. Zmiany ustawy KRIO art. 28 i art. 58 i 60 i 107,109 z KC art 26! - to całe zło naszego ustroju 

Te art. Mogą być usunięte albo zmienione – jak je zmieniliśmy można zobaczyć w projekcie ustawy. http://forummatek.pl/cel.htm . Zapisy o przejściu mieszkania w systemie kapitalistycznym muszą zniknąć.


12. Ustalenie tabeli alimentacyjnej uzależnionej od średniej krajowej a nie od dochodów

Alimenty nie mogą przekraczać dochodów a co więcej muszą być ich realną częścią.
nie przekraczającą np. ¼ dochodów.

We Francji są to np. kwoty 30 Euro na tydzień przy zarobkach 1000E na tydzień!
Dziś alimenty służą jako zabezpieczenie przed spłacaniem kredytu – więc przy licytacji np. kamienicy ustala się alimenty na poziomie 190.000 zł na miesiąc – żeby zlicytowana kamienica przeszła i tak w ręce dziecka na które się tą kemienice przepisało. Sędziny współpracują z matkami które są dysponentami alimentów. Alimenty jako pierwsze przed bankiem często zabezpieczają matki przed utratą majątku – ale niszczą ojców – którzy te majątki tracą. Zatem te zapisy o pierwszeństwie alimentów przed bankiem też należy usunąć. 

 13. ustalenie alimentów tylko dla tego rodzica który nie chce się opiekować dziećmi
Alimenty nie mogą być okupem za zabrane dziecko ani haraczem, Dziś dzieci się robi na różne dziwne sposoby – przyszłe matki wstrzykują sobie spermę, uprawiają seks udając miłość, zabierają dziecko i mówią całemu otoczeniu że ojciec się nie interesował, gdy tymczasem ojciec o niczym nie wiedział.


14.Żądamy rekompensaty w tej formie że będziemy się opiekować sami dziećmi tyle czasu ile byliśmy izolowani.
Najbardziej drastyczny przypadek w naszym stowarzyszeniu to 19 lat – ojciec nie widział syna. Najczęściej to 4, 5 lat rozumiemy że skoro wg konstytucji mamy równe prawa to jeśli dziecka nie widzieliśmy 4 lata to matka nie powinna tego dziecka widzieć 4 lata i nie chcemy słuchać o dobru dziecka – bo znamy przypadki gdy dziecko wychowywane przez samotną matkę znalazło się na cmentarzu. Oto przykłady http://dzielnytata.pl/mord.htm  


15. Wprowadzenie obowiązkowych badań DNA po urodzeniu dziecka

 Dziś alimenty płaci ten którego wskaże matka dziecka – jeśli mówi się o tym że co 5-ty ojciec nim nie jest, to powstaje pytanie dlaczego ma płacić alimenty na dziecko. Równie dobrze na zakupach albo koncercie wybierzmy osobę na chybił trafił i określmy że ten pan ma płacić. Nie można ustalać dłużnika alimentacyjnego tylko na podstawie kłamstwa matki !!! Ma to także inne konsekwencje – uznanie dziecka jako dziecka męża nawet do 300 dni po rozwodzie jest śmieszne – gdyż rozwody rozstrzygane są nawet do 10 lat. Zatem dziecko matki z nowego związku po rozstaniu  stają się automatycznie przypisane do byłego męża – rodzi to dziwne skutki prawne.

16. Żądamy zwolnienia z pracy wszystkich sędziów rodzinnych, wszystkich pracowników "około rozwodowych" - kuratorów, pracowników RODK, prokuratorów oraz policjantów

Może się państwu wydawać to dziwne – przecież prawo jest dobre, a w prawo to jedynie małe niedociągnięcia. Pokażemy Państwu przykład Fabisiaka , a nie jest ten przykład odosobniony – co piąty ojciec przez to przeszedł, a każdy ma podobną historię, a jest nas około 3.000.000 od 1989 roku. http://dzielnytata.pl/maloletni.htm
Sędzia wraz z żoną, policją doprowadzili do takiej sytuacji:

- Michał Fabisiak nie ma pracy, został zabrany syn przez policję, Fabisiak był duszony w domu przez policjantów, dług na mieszkaniu wzrósł z 900.000 zl do 1,400.000,- Stracił dwa samochody.
Dla Państwa to kilka literek w zdaniu a Michał Fabisiak ma palpitacje serca codziennie o 5:00 nad ranem serce mi wali jak wtedy gdy miał zatkaną aortę przez policjanta, nie śpi od 4 lat, nie widzi syna  i nie wie w jakich warunkach się wychowuje, nie może się nim pochwalić jaki jest zdolny, nie wie jak jeździ na rowerze, nie wiem jak się rozwija, nie wie jak się uczy pisać, nie wie jak rysuje, nic o nim nie wie, jedyne co to powstaje dług na jego koncie alimentacyjnym. W trakcie walki o dzieci byliśmy już na jednym pogrzebie ojca który się powiesił w wyniku tego co mu się przytrafiło, a w sumie znamy już 15 przypadków. Jeśli zadzwoniło do nas już 2150 ojców – a każdy opowiedział nam podobną historię to proszę sobie wyobrazić co przechodzimy. A sędzia? – sędzia jest bezkarna, żona jest bezkarna, policjant który dusił  Michała Fabisiaka, czy odbierał dziecko Krzysztofowi Bednarskiemu, czy wybijał szyby w samochodzie Sebastiana Nadolskiego jest bezkarny.

17 Możliwość korespondencji elektronicznej zamiast papierowej

 Nie trzeba tłumaczyć mamy XXI wiek – zresztą Stowarzyszenie DzielnyTata i Ministerstwo Sprawiedliwości tak koresponduje. 

18 Przesyłania wyroków na adres korespondencyjny wraz z uzasadnieniem

Kolejna farsa sadów, dziś sądy nie dają uzasadnień – trzeba o nie występować, o każdą głupotę trzeba występować do sądu. Większość rzeczy w sadzie powinna być robiona z automatu a nie jest.
 

19 Wprowadzenie równych kar za molestowanie jak i fałszywe oskarżenie o molestowanie

Dziś prawie 100% oskarżeń o molestowanie to kłamstwa lub pomówienia. Czas to zatrzymać równą odpowiedzialnością za pomówienia. Jeśli znamy ojców którzy siedzą 3 lata a na koniec dziecko przychodzi i mówi ze „mama kazała mi tak powiedzieć” to wtedy matka powinna iść z urzędu na 3 lata do więzienia – tak się jednak nie dzieje.

 

20. Prawo do wniesienia pozwu o uznanie bezskuteczności uznania dla ojca (badanie DNA dla ojca nie uznanego za ojca) – bezterminowo!!!

To jest odwrotna sytuacja, mamy tez takie informacje że ojciec zostaje odizolowany od swojego dziecka bo konkubina go nie uznała. Kochanek zajmuje się dzieckiem a ojciec nie może patrzeć jak rozwija się jego dziecko. Zabieranie dziecka to nie tylko prawa dziecka – to zabieranie prawowitemu ojcu spadkobiercy, zabieranie życia rodzinnego , jest to łamanie podstawowych praw ludzkich do wychowywania swojego potomstwa.


21.Zrezygnować z niezawisłości sądów, wprowadzić im obowiązkowe ubezpieczenia od bledów orzeczeń. – składamy wniosek o wprowadzenie referendum w tej sprawie 

 Jeśli dziś sędzia w jednym zdaniu pisze w Sprawie Fabisiaka że sąd stwierdził że zarabia dziesiątki tysięcy na miesiąc czyli 72 tysiące rocznie, to w ogóle zrezygnujmy z sądów bo posługują się logiką dziecka z przedszkola. Problem jest jednak dużo większy – sędziny doprowadzają ojców na skraj bankructwa, doprowadzają do wyniszczenia, do utraty pracy, mieszkania, życia. Jeśli dajmy na to lekarz byłby niezawisły – mógł by zaszywać bezkarnie nożyczki w brzuchu lub tampony, kroić bezkarnie żyły, konstruktor mógłby robić słupy żelbetowe bez zbrojenia i o grubości 10cm/10 i wiemy do czego by to doprowadziło do – katastrofy. Sędziowie – a tak naprawdę sędziny doprowadzają za każdym razem do katastrofy bo czują się bezkarne… 

Składamy wniosek o rozpatrzenie petycji nawet w przypadku nieuznania któregoś z postulatów
Najważniejsze jest wprowadzenie opieki naprzemiennej, uznanie że dziecko ma równe prawo do posiadania obojga rodziców, zmiana samej ustawy nic nie zmieni, musi zostać powołana specustawa „o powrocie dziecka do ostatniego wspólnego zamieszkania rodziców zgodnie z art. 25kc” a prawa rodzicielskie mają być przywrócone. 

22.Wprowadzić egzekucje kontaktów z dzieckiem w formie karania mandatami przez policję - wyznaczyć stawkę np 300 zł (po alienacji 2 tygodnie na wniosek poszkodowanego)

Dziś alienacja rodzicielska jest bezkarna – kara powinna być nie uchronna – jednak więzienie rodzica powinno być stosowane w ostateczności ze względu na możliwość nadużyć, kara powinna nadawana bezpośrednio w czasie zdarzenia – zatem potrzebne są odpowiednie zapisy w prawie karnym

 23 Wprowadzenie procesów sądowych jednym ciągiem - jak proces się zacznie to powinien się toczyć dzień w dzień aż do jego zakończenia  - wszystkie instancje! 

Oczywiście w granicach rozsądku – czyli apelacja będzie po czasie odpowiedzi na pozew i rozpatrzeniu czyli około miesiąca. Sam proces powinien polegać tylko na ustaleniu formy opieki naprzemiennej, jeśli jest to niemożliwe ustaleniu czasowej rekompensaty dla rodzica który z różnych powodów nie może zostać w ostatniej miejscowośći wspólnego zamieszkania – czyli wtedy jako rekompensatę powinien dostać z dzieckiem np. ¾ wakacji, częstszą możliwość kontaktowania się w ciągu tygodnia bez względu na porę roku i automatyzm. Czyli rodzic pracujący np. pół roku na platformie potem w ciągu roku powinien mieć możliwość przejęcia opieki nad dzieckiem np. w podziale pół / pól roku 

24.Powołanie specjalnej komisji sejmowej do zwrócenia utraconych majątków przez ojców, utraconych dóbr osobistych     wypłacenia rekompensat za utracony czas bez dziecka (specustawa) 

Taka ustawa jest oczywiście kosztowna, jest to tez efekt ignorancji partii rządzących do tej pory – sprawy rodzinne doprowadzają do długów na różne sposoby. Prostym przykładem jest niepłacenie kredytu z chęci zysku -  gdyż do tej pory matki zabierały dzieci np. nie płacąc kredytu oczekując że jak komornik zlicytuje mieszkanie to mama dostanie za to pieniądze bo są one pierwsze przed bankiem. Taka sytuacja doprowadza do utraty majątku drugiej strony.
Drugim przykładem jest utrata pracy przez rodzica któremu zabrano dziecko, wyznaczono alimenty w wysokości zarobków – taki rodzic zwalniany jest od razu z pracy, albo sam z niej rezygnuje – bo taka praca nie ma po prostu sensu gdy zabieranie jest 100% pensji!!!
Najczęściej pracodawca zwalnia takiego pracownika, który nie pojawia się w pracy, ponieważ rozwody trwają 5 -10 lat  zatem podjęcie pracy nie jest możliwe w tym okresie. Rodzice alienowani od swojego dziecka stają się turystami sądowymi – bo na sądzie rodzinnym sprawy się nie kończą. Często stosowane są tricki z fałszywymi obdukcjami, wymuszeniami, z udawaniem ofiary i określaniem przemocy domowej. Zatem opieka naprzemienna wyeliminuje tego typu zachowania sądowe. 

25.wprowadzenie do przepisów maksymalnych okresów rozpoznawania spraw, skarg oraz wniosków i to w sposób pozytywny – sprawiedliwość polega na tym że rodzice mają wychowywać dziecko po równo.


na czym powinna polegać sprawiedliwość? Ano na tym że z sądu wychodzą 3 strony zadowolone, mieszkanie zostaje podzielone – sprzedane itp. A oboje rodzice mogą zacząć od razu nowe życie.
Dziś z sądów zrobiono kasyno w którym przede wszystkim wygrywa matka – ma 96% szans na wygraną, ale nawet gdyby wygrywała w 50% to nadal w 100% przegrywały by dzieci bo szły by one albo do taty, albo do mamy. Z sądów ma wychodzić blisko 100% zadowolonych dzieci, które nie będą traciły rodziców. Taka sytuacja zapobiegnie zapewne rozwodom, zatem nie będzie musiała być orzekana opieka naprzemienna!!!!

 26.zniesienie winy w Rozwodach - obecnie stosowana jest jako nagroda za rozwód. 

Obecnie sądy kobiece orzekają najczęściej winę ze strony męża mimo że to prawie w 100% kobiety wyprowadzają się do swojego kochanka. Dochodzi do pewnego rodzaju manipulacji. Kobieta mając kochanka zbiera fałszywe dowody, okrada konto męża uznając je za wspólne, nic nie wiedzący frajer zostaje pozbawiony majątku, godności i co najważniejsze dziecka. Zabierane są najlepsze lata życia lata gdy patrzy się jak własne dziecko się rozwija, dziecko nie dostaje możliwości od życia jakich my wcześniej nie mieliśmy!!!! 

Ponadto małżeństwa powinny być zawierane z klauzulą wyjścia ze związku mimo że są zawierane bezterminowo. Zawierając związek para powinna określić formę wyjścia z niego. Tak jak wynajmując mieszkanie określa się np. że mieszkanie po opuszczeniu się odmaluje tak samo w związku powinno się określać co jest wspólne a co należy do danej osoby, oraz co się stanie z dziećmi w przypadku rozwiązania umowy małżeńskiej. Taka zależność też powodowałaby że tworzyło by się więcej małżeństw bo zawarcie takiej obowiązkowej ugody przedmałżeńskiej dawało by pewną stabilizację i pewną przyszłość, taka ugoda małżeńska mogła by też zawierać utrzymanie małżonki w przypadku rozwodu – małżonka miała by to zagwarantowane, a małżonek byłby przygotowany że ma utrzymać małżonkę po tym jak odejdzie. Dziś czynione jest to w ten sposób że porywane jest dziecko, a niczego nie świadom małżonek pozostaje bez dziecka i majątku. Powstaje pytanie dlaczego małżonkowie – mężczyźni mieli by się na to godzić – np. robili by to dla wygody, że żona siedzi w domu i gotuje, nie poświęca się pracy, mąż dostaje obiad ale też ma pełną świadomość ze jak żona odejdzie to będzie musiał ją utrzymywać przez jakiś czas, czas ten tez powinien być określony – nie powinna być to wieczność. Po takim rozstaniu proponujemy że były mąż maiłby obowiązek utrzymać wcześniej nie pracującą żonę przez rok. W wielkości takiej jak alimenty czyli maksymalnie 1/8 średniej krajowej, stanowiącej utrzymanie kosztów jedzenia z  włoskiego „alimentare” to żywić bądź stricte jedzenie

 całość w jednym pliku do pobrania

 

link do petycji - pdf - (otwiera się w nowym oknie)

link do petycji - docx (zapisuje się na dysku)

 

postulaty docx

 


 

Postulaty zrealizowane (2)


czy wiesz że nasz postulat o nieograniczaniu władzy rodzicielskiej został spełniony w ustawie która weszła 29 sierpnia 2015 roku?

postulaty zrealizowane:

  • nie ograniczać władzy rodzicielskiej z automatu zgodnie z art 58, 107 krio
  • uwzględnić w prawie prawo dziecka do obojga rodziców (zgodnie z art 8 konwencji o prawach dziecka

czyli jak to było wcześniej - zobacz zakładkę absurd!

realizacja nastąpiła w druku 3104

jednak takie prawo nie działa bo nadal można ograniczać władzę, można pozbawiać

nie uwzględniono zmian w art 26kc o powrocie dzieci do miejsca zamieszkania
i nie zapisano tego  prawie materialnym KRIO !!!!

nie wprowadzono specustawy - zgodnie z zasadą
Lex retro non agit - prawo nie działa wstecz
zatem potrzebna jest specustawa "o powrocie dziecka do miejsca zamieszkania"

druk 3104 i linki znajdziesz w zakładce prawo

 

 

inne akcje - koniecznie zobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         
Reklama
 

 

DzielnyTata.pl