pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
 
 
DzielnyTata> Akcja  Porozumienie
 
wersja 1.0   11 listopada 2016r Reklama
Porozumienie przed mediatorem

jedyna szansa na opiekę naprzemienna to porozumienie. My proponujemy żeby to było porozumienie zawarte przed Mediatorem Dlaczego? - znamy przypadki że rodzice się porozumieli, a sedzia uznała że to porozumienie jest nie ważne - czyli ustaliła miejsce zamieszkania dziecka przy matce a tacie dała 2 godziny raz na dwa tygodnie widzeń z dzieckiem. Tak dalej być nie może - łamie to art 8 Konwencji o prawach dziecka, łamie to art 33 konstytucji równych praw rodziców.

 załatwienie sprawy przed Mediatorem art 183 kpc:


Art. 18315. § 1. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Art. 18313. § 1. Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

§ 2. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

Art. 18314. § 1. Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, o którym mowa w art. 18313, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

Jak wyobrażamy sobie porozumienie?

każda sprawa jest inna ale pokazujemy Ci wzór - chodzi o to żeby głupi sąd nie miał wyjścia, rodzice powinni być ponad złą wolą sądów. Sądy rodzinne dla zarobku chcą was jak najbardziej skłócić - jak w piosence Tiltu - chcą żebym ja zabił Ciebie, żebyś Ty zabiła mnie... tymczasem trzeba pokonać uprzedzenie do partnera, chęć zemsty, chęć zysku alimentacyjnego

 

Porozumienie:
(przykład)

My rodzice : Magdalena i Michał Fabisiak działając w porozumieniu ustalamy opiekę naprzemienną tydzień w tydzień tak że nasz syn Marek będzie odwożony przez Mamę co drugi tydzień do taty w co drugą niedzielę o godzinie 18:00. a co drugi tydzień przez Tatę do mamy  też o godzinie 18:00 w niedzielę. Oboje rodzic ustalają że ustalają miejsce zamieszkania Marka Fabisiaka w Warszawie, szkoła tez będzie wybrana w Warszawie w połowie drogi. Ponieważ Magdalena Fabisiak mieszka w Ursusie a Michał na Ursynowie, rodzice ustalają że szkołą będzie szkoła w połowie drogi miedzy ich miejscami zameldowania czyli 17 km/2 to jest  w szkole podstawowej nr 227 im Lucyny Hertz przy ul Astronautów. Rodzice zobowiązują się do tego że każdy kupuje ubrania dziecku w swoim zakresie, ustalają że każdy przedstawia paragon za zakupione ubranie i dzielą się zakupami po połowie, ewentualnie jedno z rodziców kupuje np buty drugi rodzic zeszyty szkolne w ramach ustalonego budżetu . Rodzice ustalają że wydają na dziecko maksymalnie po 300 zł miesięcznie każde na ubrania czyli 600 zł miesięcznie na dziecko. Ponad tą kwotę każdy płaci dodatkowo wg swojego uznania.

W przypadku gdy jeden z rodziców chce opuścić miasto rodzic ustalają że drugi rodzic będzie podwoził dziecko w ustalone razem miejsce w niedzielę o godzinie 18:00.

Rodzice żywią dziecko we własnym zakresie ze swojego budżetu, wycieczki dziecka, leczenie płacą po 50% każde,

W przypadku choroby

Ustala się że jeśli dziecko ma gorączkę do 37,5 st Celsjusza uważa się je za zdrowe i mogące jechać do drugiego rodzica, powyżej tej temperatury dziecko jest chore i zostaje u tego rodzica u którego zachorowało. Jeśli jest chore i ma inne objawy też zostaje u tego rodzica u którego zachorowało  - uważa się że dziecko wtedy zostaje na cały tydzień, ten tydzień jest zwracany natychmiastowo po odchorowaniu - czyli jeśli dziecko było u mamy przez 2 tygodnie to następne 2 tygodnie spędza u taty.

Kara za nie wydanie dziecka

Jeśli jeden z rodziców przetrzyma na siłę dziecko bez uzasadnienia, albo to uzasadnienie będzie nieprawdopodobne rodzic alienujący dziecko zapłaci 500 zł za każdy tydzień niewidzenia dziecka przez drugiego rodzica.

Rodzice ustalają, że w każdej kwestii dotyczącej wyboru kolejnych szkół będą ustalali wspólnie, razem też będą wybierać lekarza oraz będą informować się o przebiegu leczenia dziecka, udostępniając sobie dane dotyczące przebiegu choroby. Stomatologa opłacać będą po połowie.

Komunikacja:

Rodzice ustalają że mogą dowolnie się komunikować z dzieckiem nie przekraczając jednak 1/2 godziny dziennie, ustalają dowolność też komunikacji elektronicznej.

Rodzice zobowiązują się do nie alienacji i nie namawiania przeciw drugiemu rodzicowi.

Wakacje

rodzice ustalają że ich wspólny syn będzie spędzał wakacje z tatą  w lipcu a w sierpniu z mamą

ferie pierwszy tydzień ferii zimowych z mamą, drugi z tatą. Wigilia w lata nieparzyste z tatą, w parzyste z mamą. rodzice mogą zmienić harmonogram spotkań tak żeby 182 dni dziecko spędziło z tatą resztę dni z mamą.

Rodzice ustalają że nie będą utrudniali wyjazdów zagranicznych a paszport będzie przekazywany z dowodem drugiemu rodzicowi przy zmianie opieki

Kwestie sporne

W kwestiach spornych rodzice ustalają że będą się spotykać i ustalać porozumienie, aż to porozumienie wypracują.

Uzasadnienie

Trzeba sobie zdać sprawę, że opieka naprzemienna jest jedynym rozwiązaniem - kończy wojnę nie sprowadza jednego z rodziców do roli niewolnika i nie powoduje stresu u dzieci z powodu utraty jednego z rodziców. Z naszego doświadczenia przejazd dzieci do drugiego rodzica powinien być w niedzielę. Gdyby się odbywał w piątek - psułby weekend. W niedzielę dziecko musi się wyciszyć i przygotować do szkoły. Czy to będzie godzina 12:00 16:00 czy 18:00 to juz jest do ustalenia przez rodziców - okazać się może w trakcie że te godziny trzeba będzie zmienić albo ustalić że opieka naprzemienna będzie lepsza 2 tygodnie na 2 tygodnie bo wtedy jest cały np długi weekend w środku takiego cyklu. Dla dzieci mniejszych lepszy też jest system 3-4, 4-3, albo 2 dnia na 2 dni albo nawet dzień w dzień - wszystko zależy od odległości miedzy rodzicami. uważamy że odległość między rodzicami to max 100 km - czyli 50 km do szkoły co daje około 50 minut dziennie w jedną stronę. oczywiście warto ustalać tą odległość mniejszą czyli tak żeby dziecko docierało do szkoły maksymalnie w pół godziny. Szkoła w połowie drogi daje też możliwość szybszego dojazdu rodzicom na wywiadówkę itp - zatem ułatwia rodzicom komunikację.

do pobrania

plik doc, plik pdf

nie masz worda - sprawdź google docs!

(imiona nazwiska przypadkowe - należy je zmienić)


aspekty prawne:

 czytaj uzasadnienie !!!  druk 3104  pierwsze 9 stron!

dezyderat nr 4


wyślij to do sądu

 

opinia SN  - 27 Listopada 2014r - BSAI-021-365/14

"Celowe działanie jednego z rodziców który dąży do udaremnienia wszelkich prób zawarcia porozumienia pragnąć aby władza została jemu powierzona jest zwykle sprzeczne z dobrem dziecka i może (powinno) doprowadzić do orzeczenia odmiennego od oczekiwanego przez tego rodzica."

"Brak reakcji sądu na ujawnioną w toku postępowania niewłaściwą postawę rodzica i pozostawienie takiemu rodzicowi pełnej władzy rodzicielskiej stanowi naruszenie zarówno istotny, jak i celu przepisu art 58 par 1 i 1a k.r.o., na co zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu".

polecamy zakładkę prawo!


http://www.twojemediacje.pl/index.php
 

  mediacje -Warszawa

Antyreklama

Zobacz jak się nabijamy z kobiet ogarniętych chęcią zysku: bo to wstyd!!!

jedynym rozwiązaniem

jest opieka naprzemienna :

 

   

Reklama

 

 
 
 
 
 
 
         
 

 

DzielnyTata.pl