pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 

 Reklama
 
 
 
DzielnyTata> Akcja  przestępcy  w togach ?
 
03 2019     NIe dotarło do twojej wrażliwości?
Przestępcy w togach

ostatnio był jakiś wysyp pijanych prokuratorów, sędzin dachujacych samochodami - może jak koty po prostu marcują mając ruję. Każdy z tych obrazków prowadzi do dowodu na to że jest źle

Sędziowie wbrew ogólnemu mniemaniu mogą być zatrzymywani!

Art. 80. Immunitet sędziowski


Dz.U.2019.0.52 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

§ 1. Sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. 

 

https://www.arslege.pl/immunitet-sedziowski/k41/a4827/

Przejdźmy do ciekawych wiadomości a takich jest setki, daliśmy wybrane, najnowsze

oni zazwyczaj skazują ludzi za nic, niszczą życia, już wielu ojców to udowodniło

a udowadniają to także gazety!

 

 

Sędziowie dajcie nam żyć!   

 

 
 
 
  Reklama:

 

 
 
         
   
 
 

 

DzielnyTata.pl