pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 

 Reklama
 
 
 
DzielnyTata> Akcja Rzecznik Praw Obywatelskich ukrywa prawdę
 
       

Rzecznik Praw Obywatelskich ukrywa prawdę

o art 26kc§2

Art 26kc§2 to spuścizna po komunistycznym systemie, to pomysł Stalina na rozbijanie rodzin, ponad 50 letnia tradycja która pokutuje do dziś

jak brzmi ten art ?

Art 26kc§2

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Co on w praktyce oznacza?

To brzmi jak zachęta do porwań, do usankcjonowania zabrania dziecka do jednego z rodziców - powiesz, ale przecież oboje rodzice mają równe prawa - może zabrać tata, może zabrać mama, w czym rzecz?

A zastanów się nad możliwośćiami i predyspozycjami -
Zróbmy taką symulację - jesteś policjantem, znajdujesz na drodze 2 małe kocięta idąc dalej widzisz 2 kartony 1 z kotem 2 z kotką - do którego kartonu wkładasz kociaki?

odpowiedź jest oczywista - do tego z kotką

Być może śmieszy Cię ten przykład, natomiast gdy dowiesz się że jeszcze niedawno istniał przepis w warunkach meldunku - że do 3 roku życia dziecka ustala się miejsce zamieszkania przy matce. Przestanie Cię dziwić, gdy dowiesz się że najwięcej uprowadzeń rodzicielskich jest czynione przez matki i do 3 roku życia dziecka zrozumiesz problem, Jak sam będziesz miał dziecko np półroczne - zrozumiesz że dziecko bez matki praktycznie jest bezradne - zostaniesz sam w domu z płaczącym niemowlakiem zrozumiesz ile zachodu potrzeba żeby zastąpić matkę, ale czy rzeczywiście tata karmiący sztucznym mlekiem jest tak bezradny ? Zadasz sobie pytanie a może inny przykład np z Orłami Bielikami - co one robią? Czy jajem opiekuje się tylko samica? Kiedy samica jje to co się dzieje z jajem? - odpowiedź jest prosta jajo wychowuje wtedy tata.

Czy my naprawdę jesteśmy na poziomie rozwoju kota czy psa ?

po takim zachowaniu policji najwyraźniej tak ... zobacz:

O co zatem chodzi z tym cholernym prawem? - dlaczego art 26kc uniemożliwia opiekę naprzemienną?

Zadajmy sobie pytanie znów czy tata czy mama są lepsi - art 32, 33 konstytucji wyklucza taką możliwość - wg prawa jesteśmy równi, ale co się stanie gdy rodzice się rozstaną?

art 28kc - ustala że obywateli Rzeczy Pospolitej Polskiej może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania - owszem dobre jest to w dużych aglomeracjach gdzie mama i tata mieszkają w tej samej miejscowości, ale co np z Pcimiem i małymi miejscowościami gdzie nie ma pracy? - Wiadomo jeden rodzic wyprowadza się do większej - co z dzieckiem? - powinno zostać w ostatniej miejscowości zamieszkania rodziców - powiesz w Pcimiu? gdzie nie ma pracy? - dlatego trzeba zmienić prawo - rozszerzyć zakres miejscowści do np 50 km.

Jak art 26kc wpływa na działanie policji ?

Policja widząc orzeczenie o zamieszkaniu dziecka przy matce - wpada do mieszkania, wycina zamki - oddaje dziecko matce - bo przecież tak zadecydował sąd...

czy aby tak zadecydował sąd?
a jak Ty byś zadecydował? - skoro matka uprowadziła dziecko  to: 


miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

czyli u kogo ??

u Matki !!!!

proste, czy takie prawo ma rację bytu znając art 32, 33 konstytucji ?

Art. 32.

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

     

  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33.

  1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.

     

  2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

 Zastanówmy się nad meldunkiem tego dziecka po rozstaniu

Meldujemy u mamy - a dlaczego nie u taty skoro dziecko ma 2 rodziców?
Jeden z rodziców jest gorszy - przez sąd? - nie przez złe prawo.

Co gorsza sądy nie ustalają miejsca zamieszkania w ostatnim miejscu zamieszkania rodziców tylko w każdorazowym miejscu zamieszkania matki !!! - tak robią kobiece sądy

Dlaczego uważamy że RPO Adam Bodnar ukrywa prawdę o art 26kc?

przeczytaj jego pismo do MS     kopia na wszelki wypadek

inne przypadki patologiczne - my mówimy o zmianie art 26kc art 58, 107

zapisaniu opieki naprzemiennej - RPO zmienił prawo i teraz co się dzieje ??

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/prawo-dziecka-do-obojga-rodzicow-przepisy-rzeczywistosc

wnioski Michalaka są obłędne

co zatem trzeba zmienić?

Po rozstaniu rodziców ustala się opiekę naprzemienną tydzień w tydzień  miejscem zamieszkania jest ostania wspólna miejscowość, chyba że rodzice przed mediatorem ustalą inaczej.

Art. 25 kc

Miejscem zamieszkania jest miejscowość a w przypadku opieki naprzemiennej rodziców w przypadku małych miejscowości obszar w odległości do 50 km od centrum ich ostatniego wspólnego zamieszkania

oraz

Art. 28 kc Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Dziecko pozostające w opiece naprzemiennej do wieku 18 lat może mieć 2 miejscowości zamieszkania nie dalej niż 50 km od ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych

Definicja opieki naprzemiennej

Opieka naprzemienna to taka opieka rodziców którzy po rozstaniu przypada w równych okrasach tacie i mamie lub opiekunom prawnym

Potrzebna jest definicja ojcostwa w konstytucji !!!

Ojcem jest ten który spłodził dziecko, w przypadku wątpliwości ojciec domniemany może dochodzić lub zaprzeczać ojcostwa.

To nie są oczywiście wszystkie propozycje zmian – prawo trzeba zmienić diametralnie, tak żeby zapisy dotyczące rodziny były tylko w KRiO i powstał kodeks postępowania rodzinnego

taki który zakaże ograniczania czy pozbawiania władzy rodzicielskiej ze względu na pomówienia.

Czas na powołanie komisji do spraw opieki naprzemiennej !

Potrzebna jest definicja Dobra dziecka:

Dobro dziecka to prawo do bycia szanowanym, prawo do nienaruszania zdrowia i ciała oraz prawo do obojga rodziców

Proponujemy także zapoznać się z projektem Forummatek

http://www.forummatek.pl/cel.htm

oraz propozycjami zmian wysłanymi do Ministerstwa Sprawiedliwości

http://dzielnytata.pl/pisma.htm  - pismo 29  = odpowiedź na zmiany

Oczywiście problem jest dużo szerszy zmiany muszą zajść w całej rozciągłości , dziecko odizolowane od jednego z rodziców powinno wrócić najpóźniej po 3 miesiącach

Dziś sprawy odbywają się np. przez  7 lat, stosowane są tricki i wybiegi prawne

Czyli sprawa rodzinna powinna być rozpatrzona jednym ciągiem – najpóźniej miesiąc od zgłoszenia, dziecko nie powinno być izolowane od żadnego z rodziców

Uważamy że policja powinna mieć prawo interweniować, jeśli to jest potrzebne odbierać dziecko jednemu z rodziców żeby wróciło do drugiego – oczywiście po uprawomocnieniu się wyroku sądowego.

Art. 578§ 1.  kpc należy usunąć

§ 1. Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania.

ten art. Jest sprzeczny z art. 363 kpc 579 kpc i art. 48 konstytucji

Prawo zabezpieczeń powinno spełniać całość roszczenia! Czyli inne krio niż kpc!

Ponadto mimo że OPIEKA NAPRZEMIENNA niesie za sobą różne konsekwencje jest ona jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem zgodnym z art. 32, 33 konstytucji, oddzielanie dziecka od jednego rodzica łamie prawa konstytucyjne rodziców i dzieci. Ponadto opieka naprzemienna będzie jednym z powodów zatrzymania rozpadu małżeństw gdyż nie będzie alimentów – a to zabierze dziś jeden z powodów do wyprowadzki z domu przez matki…

To są oczywiste przykłady zmian ale tak jak mówiłem, pisałem, zmiany muszą być poważne i diametralne oraz obszerne tak żeby były odczuwalne, Alienacja powinna być karana i wpisana do kodeksu karnego…

Art. 25-28 kc powinny być przeniesione do KRIO

Dział rozwód i rozstanie z Kpc przeniesiony też do KRiO itd. (czyli inne art. Dot rodziny też)

Ponadto oprócz prawa które przecież nie rodzi skutków prawnych działania wstecz musi powstać specustawa o „Powrocie dzieci do domów”

- czyli wszystkie wyroki powinny zostać unieważnione, a dzieci  powinny odzyskać rodziców,

Co więcej dzieci powinny wrócić do miejscowości ostatniego wspólnego zamieszkania rodziców – powinna zostać powołana specjalna komórka państwowa która będzie rozstrzygała o zadośćuczynieniu poszkodowanym rodzicom – w tym przypadku ojcom w takim stopniu żeby umożliwić powrót dziecka do ostatniego miejsca zamieszkania – czyli jeśli np. ojciec stracił dom, mieszkanie w wyniku procesu sądowego – to mieszkanie należy przywrócić – albo zrównoważyć stan utracony – czyli doprowadzić do sytuacji kiedy oboje rodzice będą mieli 2 mieszkania w tej samej miejscowości.

Uzasadnienie jest takie że dziś ojcowie tracą majątek na skutek błędnej decyzji sędzi która jest niezawisła nieusuwalna i niekaralna.

(wynika to też ze złego - komunistycznego art. 58 krio)

Dzieci które wyrosły a były alienowane powinny być poinformowane że wynikało to ze złego prawa konkretnie art. 26kc§2

Mówiąc dobitnie: Krzywda bez zadość uczynienia to podwójna krzywda

Reasumując potrzebne jest spotkanie stowarzyszenia DzielnyTata i przedstawicieli rządu, na spotkaniu z Premierem Tuskiem padły takie słowa „tu nie będzie rewolucji

A ta rewolucja musi nastąpić, dzieci muszą wrócić do domów ojców, musi się rozpocząć opieka naprzemienna – a ta być może spowoduje, że będzie mniej rozwodów – bo rozwody przestaną się zwyczajnie opłacać !!!


zobacz czy kiedykolwiek pisaliśmy do rządu o art 26kc?

PO:

http://dzielnytata.pl/pisma/Premier_12_2013.pdf

 

dość dosadnie Donald Tusk wyjaśnił że "tu nie będzie Rewolucji

co zatem na to PIS ?

 

jeszcze chyba dosadniej...

no to pismem w niego...

przeczytaj odpowiedź:

http://dzielnytata.pl/pisma/ms/MS-11-2016.pdfzobacz że mamy stronę u RPO od 2014r, czy coś się zmienia? nic...

jakby pogooglać to by się okazało że jesteśmy na kilku stronach RPO

 

 

Jaka jest skala problemu?


 

 

 

 

 
 
 
  Reklama:

 

 
 
 
9 Luty 2017 Nieudana konferencja    Jedyne obecnie rozwiązanie
 
 
Reklama
 

 

DzielnyTata.pl

 

dokumenty:

 

 

Znamy wiele przypadków - gdzie ojcowie, matki nie widzą dzieci, sprawy rozwodowe trwają 5-7 lat
Dziecko jest izolowane tylko na samym zabezpieczeniu. Czego chce RPO i RPD wyroków z 58 lub 107
a tymczasem dzieci nie ma już zgodnie z art 26kc, 28kc 25kc...

Rozumiecie - nie musi być wyroku - a dziecko już będzie przypisane do jednego rodzica

którego?
tego kto pierwszy uprowadził....

art 578kpc wbija gwóźdź w plecy okradzionego rodzica