pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> akcja_podpis
 
      Reklama

akcja podpis

AKCJA PODPIS  zbieramy 100 000 podpisów pod ustawą FORUMMATEK.PL

Pierwsze zbieranie podpisów  zaczęliśmy pod Kolumną Zygmunta 3/4 sierpnia 2013r.

ogólna instrukcja:

okazało się że zbieranie podpisów idzie szybko - 30/godzinę = 100 na 3 godziny
 

gdzie najlepiej?

 - hipermarket, kościół, mecz, teatr, kino - galeria handlowa
wiadomo tam gdzie są ludzie

co zabrać ?

podkładki - kilka!, długopisy na sznurku - plus zapas, karty do głosowania
(jedna podkładka jak wychodzi tłum z kościoła to za mało! )

jak zbierać podpisy  ?

najpierw pytać czy zna Pan Pani PESEL - bez tego ani rusz - podpis będzie nie ważny

wypełnić kartę i zliczyć ilość ważnych podpisów.
(czasami ludzie nie wpiszą rzeczonego peselu albo nabazgrolą coś)

dlaczego ustawa obywatelska a nie poselska ?

taka ustawa jest nieśmiertelna - nie uda się zebrać teraz posłów do głosowania - to w następnej kadencji.
Ustawa poselska umiera wraz z kadencją. (co nie znaczy że nie będziemy prosić posłów o taką ustawę)

Gdzie znajduje sie karta do głosowania ?

(teraz karta bedzie w zakładce referendum)

(wg wzoru)

(źródło ustawy)

wpisujemy - miejscowość (na razie nie wpisujemy daty)

ile podpisów mam zebrać ?

 120 000 czyli  500 na osobę
200 osób niech zbierze po 500 podpisów - jeśli będzie za dużo to uzupełnią one braki
błędów wg nas będzie około 20% zatem trzeba zabrać 20 tyś więcej

 

Najważniejsze zasady

1. Podpisy zbieramy na listach według wzoru

2. Osoba popierająca projekt podpisuje listę własnoręcznie.

3. Na listach wypełniamy wszystkie rubryki, dane tak jak w dowodzie osobistym, imię lub imiona (jeśli ktoś ma dwa), nazwisko w pełnym brzmieniu, adres zamieszkania, numer PESEL, podpis.

4. Podpisy mogą złożyć wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające obywatelstwo polskie.

5. Zakazane jest przymuszanie do złożenia podpisu oraz zbieranie podpisów na terenie urzędów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i sądów.

6. Zbierający podpisy musi mieć egzemplarz projektu ustawy wraz z uzasadnieniem, podpisujący musi mieć możliwość wglądu w ich tekst.

7. Druki list (puste) można powielać.

8. Na listach nie wolno tworzyć dodatkowych rubryk (dorysowywać).

9. Przy wypełnianiu listy unikamy poprawek lub skreśleń, jeżeli zajdzie taka konieczność, poprawka winna być parafowana podpisem osoby udzielającej poparcia.

10. Ważne są tylko oryginały podpisanych list (kopia jest bezwartościowa).

11. Nie można przesyłać list faksem ani pocztą email.

12. Nie można tworzyć kopii podpisanych list.

13. Na listach nie dokonujemy żadnych opieczętowań czy adnotacji.

14. Drugą stronę listy pozostawiamy nienaruszoną (czystą).

15. Listy z podpisami przesyłamy pocztą lub kurierem na adres
DzielnyTata Stryjeńskich 10 m 76 02-791 Warszawa

16. Formularze z podpisami przed dostarczeniem do przedstawiciela czy wysłaniem pocztą trzeba przechowywać w bezpiecznym miejsc.

17. Na zebranie podpisów mamy tylko 3 miesiące?  - nie prawda możemy to zbierać aż do skutku - na zgłoszenie mamy 3 miesiące po zebraniu podpisów


w pomoc zbierania podpisów na starym mieście aktywnie włączyła się stacja TVN

 

 

 

Znasz nasze akcje?

   

 

 
 
 
 
 
 
         

 

DzielnyTata.pl