pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> Akcja  konwencja
 
      Reklama

akcja Konwencja o prawach dziecka?
 

Posłuchaj jak ten Pan mądrze mówi:

że Polska zamierza dostosować przepisy do Konwencji o prawach dziecka

jest tylko jeden mały problem jaki?

czy wiesz z którego roku jest konwencja? a który rok mamy?

http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf

to co powiedział:   pdf

"Procedowany dzisiaj projekt został
przygotowany, jak już powiedział pan przewodniczący Augustyn, w oparciu o analizę obecnego
stanu prawnego dokonaną przez powołaną przy rzeczniku Komisję Kodyfikacyjną Prawa
Rodzinnego. Wspomniana ocena wykazała niedostosowanie przepisów Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego do postanowień Konwencji o prawach dziecka, zwłaszcza dotyczących prawa
dziecka do wychowania przez oboje rodziców."

przypomnę

konwencja 1989rok!  art 9 brzmi

Artykuł 9 1. Państwa-Strony zapewniają, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli,

kompletnie zaprzecza temu uart 58 krio i 107 to oczywiste, albo wszyscy zapomnieli o :

odpowiedzi na interpelacje 6396

w której zaprzeczono konwencji o prawach dziecka!!!!

"W takim więc wypadku usunięcie dziecka spod fizycznej władzy opiekującego się nim jednego z rodziców i wbrew jego woli, jakkolwiek samowolnie, nie wyczerpuje znamion przestępstwa określonego w art. 211 K.k.W takim więc wypadku usunięcie dziecka spod fizycznej władzy opiekującego się nim jednego z rodziców i wbrew jego woli, jakkolwiek samowolnie, nie wyczerpuje znamion przestępstwa określonego w art. 211 K.k."

co zaprzecza tej konwencji

ale tego nie dosyć

czy znacie art 26 §2 kc?

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

to zaprzecza nierozdzielaniu dziecka od obojga rodziców - bo sąd zabezpiecza na czas trwania procesu miejsce zamieszkania dziecka
u tego z rodziców - który pierwszy je uprowadzi!!!

(to wynika z praktyki sądowniczej nie z prawa, zwłaszcza że procesy rozwodowe trwają 5-10 lat!!!)

ale zawsze można powiedzieć że nikt na to nie zwracał uwagi, dlatego tak późno jest to wprowadzane

no chyba że wyjdzie się przed biuro a tam:

 

no dobra czemu winny biedny Rzeznik Praw Dziecka
posłowie przecież powinni zmieniać prawo - ale nie wiedzieli bo nikt do nich nie napisał

czy aby na pewno?

posłowie nie, to może premier nie zauważył art 26kc - bo umknął gdzieś w tekście pisma

 

no tak bo to pismo było z roku 2013
a z którego jest film "Tato" reżyserii Ślesickiego, a z którego roku są pisma ojców do Rzeznika Praw Dziecka?

dziś mija 26 lat nieratyfikowania konwencji o prawach dziecka przez Polskę

bo nadal nie ma artykułów wykonawczych aby dziecko zachowało oboje rodziców po rozstaniu!!

i

 

 

 

 

 

Podobne

Reklama:

 

   

 

 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

   

DzielnyTata.pl