pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
 
DzielnyTata> Akcja  przemoc
 
      Reklama

akcja przemoc ?

 jak założyć niebieską kartę - mimo że mówią Ci że się nie da

Jak pewnie zaważyłeś przemoc w Polsce to przemoc Mężczyzny nad kobietą
czy tak jest na prawdę? - nie, ale środowiska kobiece pracują nad tym żeby osiągnąć takie złudzenie

my pracujemy jako kierowcy, górnicy, mechanicy, architekci , piloci itp, wykonujemy konkretne zawody
kobiety w tym czasie pracują jako psycholożki, kuratorki  - wykonują zawody często fikcyjne
zarabiają na tym, organizacje kobiece na walkę z nami często dostają olbrzymie kwoty
Centrum praw Kobiet dostaje na walkę z nami nawet do 2mln zł rocznie!!!!

Cała prawda o konwencji antyprzemocowej. 2014-12-23

Środowiska feministyczne, forsujące ratyfikację konwencji Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet bardzo często odwołują się do emocji. Największy nacisk kładą na przekonanie opinii publicznej, że przemoc wobec kobiet jest w Polsce zjawiskiem powszechnym. W debacie o konwencji antyprzemocowej pojawiają się ogromne liczby, mające rzekomo uzasadniać sens ratyfikacji dokumentu, tymczasem już pobieżna analiza tych danych budzi szereg wątpliwości. Dlaczego feministki przemilczają badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej? Czego dowodzą te badania, tak niewygodne dla zwolenników ratyfikacji konwencji?

- Przemocy wobec kobiet nie wolno lekceważyć i patologii tej należy skutecznie przeciwdziałać. Nie można jednak wykorzystywać dramatu kobiet by forsować skrajnie ideologiczne postulaty polityczne środowisk feministycznych, które często z troską o dobro kobiet niewiele mają wspólnego – tłumaczy Karolina Dobrowolska z Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris .

Instytucja podkreśla, że prowadzenie racjonalnej debaty wymaga dysponowania wiarygodnymi danymi na temat zjawiska przemocy wobec kobiet. Okazuje się, że danych takich dostarczają m.in. badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, które w Polsce zostały całkowicie przemilczane przez środowiska feministyczne lansujące ratyfikację konwencji.

Jaka jest faktyczna skala zjawiska przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej i czy należy ratyfikować Konwencję Rady Europy?

W trakcie badań ankieterzy nie pytali o to, czy kobiety doświadczyły przemocy. Opisywali im natomiast konkretne sytuacje (czy kobiety zostały kiedyś popchnięte, spoliczkowane, ciągnięte za włosy, uderzone, duszone, kaleczone itp) i pytali, czy kobieta przypomina sobie by w określonym przedziale czasowym uczestniczyła w określonym zajściu.

Czyniono tak dlatego, aby wyeliminować zniekształcenia wyników biorące się stąd, że jedne kobiety mogły odbierać określone zachowania jako przemoc, a inne traktować je jak zupełnie akceptowalnego.

Wyniki badań są jednoznaczne. Na podstawie odpowiedzi na pytania o konkretne zachowania, których doświadczyły kobiety ustalono, że ofiarami przemocy było 52 proc. Dunek, 47 proc. Finek, 46 proc. Szwedek, 45 proc. Holenderek 44 proc. Francuzek. Okazuje się, że w tych właśnie krajach podobnie jak w konwencji pojmowana jest przemoc - jako warunkowana przez gender.

Tymczasem średnia dla Unii Europejskiej wyniosła 33 proc., a dla Polski 19 proc.

Podobnie przedstawiają się dane na temat zgłaszania przypadków przemocy na policję:

W Polsce przemoc wobec kobiet zgłaszana jest blisko trzykrotnie częściej niż w krajach, które feministki stawiają nam za wzór i w których przemoc jest niemal trzykrotnie częstsza. Warto w takim razie zadać pytanie: Dlaczego Polska miałaby zaakceptować ideologiczną koncepcję przemocy, skoro w krajach, w których ją wprowadzono kobiety cierpią znacznie częściej z powodu przemocy niż u nas? - zastanawia się Karolina Walinowicz z Ordo Iuris.

Czytaj raport:


European Union Agency for Fundamental Rights, "Violence against women: an EU-wide survey. Main results", Luxembourg 2014 www.fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf

 Przemoc wobec kobiet. Badanie na poziomie Unii Europejskiej. Wyniki badania w skrócie:

www.fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf 
 

zobacz apel organizacji prorodzinnych

IurisCzy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?

http://www.racjonalista.pl/index.php/s,38/t,40075


https://endtodv.org/wp-content/uploads/2021/09/Thirty-Years-of-DV-Half-Truths-Falsehoods-and-Lies.pdf

kopia

 

 

Znasz nasze akcje?

 

   

 

 
 
 
   
 
   
Reklama        
 
 

DzielnyTata.pl