pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> DzielnyTata ostrzega
 
      Reklama
DzielnyTata ostrzega

Barry Bricklin. The Custody Evaluation Handbook. ISBN 0-87630-775-6
Dzieci wychowywane przez ojców, którym przyznano wyłączną opiekę,

notują lepsze wyniki pod względem edukacyjnym i przystosowania społecznego

w porównaniu z dziećmi pod opieką matek.


63% - nieletnich samobójców pochodzi z domów bez ojca. 90% - wszystkich bezdomnych dzieci i dzieci uciekających z domów to dzieci wychowywane bez ojca.
71% - uczniów rezygnujących z nauki na poziomie szkoły średniej pochodzi z domów bez ojca.
85% - dzieci wykazujących zaburzenia zachowania to dzieci wychowywane bez ojca.
70% - młodzieży w państwowych placówkach opiekuńczych pochodzi z domów bez ojca.
85% - gwałcicieli motywowanych chęcią rozładowania złości wychowało się bez ojca.
75% - dzieci w wieku dojrzewania w ośrodkach odwykowych wychowywało się bez ojca.
85% - młodych przestępców w więzieniach pochodzi z rodzin bez ojca. 
„80% - nastolatków w szpitalach psychiatrycznych pochodzi z rozbitych rodzin." 
Source: JB Elshtain, "Sprawy rodzinne ...", wieku Christian, Jully 1993.

Więcej danych statystycznych pod podanym niżej adresem internetowym: http://deltabravo.net/cms/plugins/content/content.php?content 

 

 

 

Znasz nasze akcje?

 

   

 

 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

   

DzielnyTata.pl