pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> Akcja  Radom-2-16
 
      Reklama

Akcja - uwolnić Sebastiana !

akcja - uwolnić Sebastiana !
(strona 2/2) strona 1

 

Nowe fakty w sprawie Sebastiana - wychodzi prawda!

mamy dowody na to że nie było zamaskowanych osób

policja odebrała film świadkom zdarzenia i ukrywa w aktach, ale naczelnik potwierdza fakty
że dziecko zabrał tata!!!! - wiedział ale nie powiedział

oglądaj 2 nowe filmy :

 

to strona walki o Sebastiana tak było:

Żądamy natychmiastowego uwolnienia Sebastiana Nadolskiego
Sebastian na wolności!!!

uwolniony 2.03.2015 po 3 miesiącach bezprawnego aresztu - zobacz dlaczego

Żądamy natychmiastowego aresztu dla prokuratora który wydał rozkaz uwięzienia ojca za to ze chce wychowywać swojego syna. Prokurator zgodnie z art 189 kk musi iść do więzienia na 10 lat !!
art 189 kk § 1. Kto pozbawia człowieka wolności,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
To nie Sebastian pozbawił wolności swoje dziecko a prokurator wydając polecenia/rozkazy uwięził Sebastiana
Sebastian miał prawo wychowywać swojego syna zgodnie ze swoimi przekonaniami i działał w stanie wyższej konieczności bo chronił dziecko przed przemocą
Prawo takie gwarantuje  art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U.1997.78.483 z późn. zm.). Ustęp 1 niniejszego przepisu brzmi „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.

Art. 48.

  1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

     

  2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

To prokuratura

Uwaga! W środę, 24.02.2016, o g.10:00 w sądzie rejonowym w Radomiu

 (ul. Struga  63, sala 11) sprawa Sebastiana Nadolskiego - o kolejne przedłużenie aresztu!

• Skandaliczności uwięzienia i ślepego, pokrewnemu vendettcie dążenia do ukarania ojca ratującego własne dziecko przed przemocą i alienacją, nawet nie ma potrzeby komentować szerzej - kliniczne upojenie władzą!
Kto może niech dojedzie. Prośba o powiadomienie mediów!

zrobimy znów konferencje prasową około godziny 12:00

to Sebastian uratował dziecko od oprawcy a nie na odwrót, to Sebastian jest antyterrorystą a nie terrorystą

 

 

tych filmów w sieci jest kilkanaście!, prokuratura zaciera ślady

to prokuratura ukrywa powiązania matki dziecka z Ewą kopacz - to zarządzenie o Child Alert poszło odgórnie
w przypadku porwań dzieci od ojców - a było ich 3.000.000 nikt nie powołał Child Alert !

 

Żądamy oddania wszelkich przedmiotów ukradzionych przez policję - podopiecznym Stowarzyszenia DzielnyTata.pl ukradziono laptopy, komórki - przepadły dane, kopie elektroniczne akt spraw, zdjęcia dzieci i życia, zostały zniszczone 2 samochody - do jednego strzelała policja - zbiła szybę, w samochodzie Krzysztofa Bednarskiego wybito szyby, zniszczono samochód, rejestrator, gps, zginęły telefony komórkowe i pieniądze, Policja uprowadziła bezprawnie dziecko
a przecież policji nie wolno jest działać w sprawach rodzinnych !!!!

 


Prokuratura uznała że można zamknąć ojca - Sebastiana Nadoslkiego bo ograniczono mu władzę pierwszej instancji powołano się nawet na wyrok SN z 2015 roku
ale wyrok SN dotyczy art 578 kpc a w sprawach rodzinnych  stosuje się art 579 !!! a więc Sebastian powinien być natychmiast uwolniony!


Art. 579.  Postanowienia w sprawach o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem mogą być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to także zmiany rozstrzygnięć w tym przedmiocie, zawartych w wyroku orzekającym rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka. Postanowienia takie stają się skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu się.

Art. 48. Konst.
Zasada ochrony władzy rodzicielskiej
1.
Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2.
Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

 

a więc jest to jawny przekręt prokuratury!

(Sebastian przesiedział 3 miesiące niewinnie za miłość do swojego syna)

 

Znasz nasze akcje?

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

a wszystko mogła by zmienić:

   

 

DzielnyTata.pl