pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> Akcja  Pulawy
 
      Reklama

akcja Pulawy

Puławy

 • Ruch Społeczny „Dzielny Tata”
  24-100 Puławy

  tel.: 662 319 251; 605 433 501
  pulawy@dzielnytata.pl
  kamp26@wp.pl
  Osoba kierująca: Mariusz Jurkowski
  Godziny pracy: poniedziałek, środa godz. 17.00 -20.00
  OFERTA:
  · zapobieganie dyskryminacji ojców w życiu rodzinnym,
  · zmiana prawa rodzinnego tak, by rodzice mieli równe prawa,
  · promocja opieki naprzemiennej w przypadku rozstania rodziców,
  · zbieranie podpisów w sprawie wprowadzenia równych praw rodzicielskich dla
  rodziców tj. opieki naprzemiennej,
  · akcje promujące idee ruchu i zapobiegające dyskryminacji ojców w Polsce,
  · zapobieganie alienacji rodzicielskiej - działania zmierzające do zmiany
  mentalności społeczeństwa dotyczącego wychowania dzieci,
  · pomoc ojcom w rozwiązywaniu ich problemów rodzinnych,
  · integracja środowiska ojców w Polsce, organizacja spotkań, kongresów,
  seminariów,
  · organizacja spotkań z politykami i jednostkami administracji rządowej
  w sprawie polityki rodzinnej w Polsce,
  · oferta bezpłatnego członkostwa w ruchu dla ojców.

 

 

 

 

 

Znasz nasze akcje?

 

   

 

 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

   

DzielnyTata.pl