pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> MANIFESTACJA, nasza 15 manifestacja przed Kncelarią Premiera
 
      Reklama

akcja 15-a Manifestacja 12.12.2013r w Warszawie

manifestacja rozpoczęła się o godzinie 12.00 pod Kancelarią Premiera

o godzinie 10 byliśmy w Sejmie na Komisji Rodziny a o 12 weszliśmy do Kancelarii Premiera na spotkanie
z Pełnomocniczką do spraw równego traktowania Panią Minister Agnieszką Kozłowską Rajewicz

Dość czekania !   Enough waiting!

Stop dyskryminacji ojców przez sądy rodzinne !

Stop discrimination fathers by family courts!

zanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszego zaproszenia przesyłam informację na temat spotkania w dniu 12 grudnia br.

Spotkanie poświęcone będzie problemom ojców, które dotyczą głównie prawa do opieki nad dzieckiem po rozstaniu z żoną/partnerką. Do najczęściej dostrzeganych i zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, jak i indywidualne osoby do Biura Pełnomocnika problemów należą:

1) niesymetryczne przydzielanie przez sądy rodzinne opieki nad dzieckiem ojcom i matkom,

2) niechęć do tworzenia wspólnego plan opieki,

3) bezkarność przy niewykonywaniu decyzji sądów w sprawie kalendarza opieki,

4) częste wykorzystywanie fałszywych oskarżeń o przemocy,

5) porwania rodzicielskie,

6) niesprawiedliwe opinie z RODK i nie stosowanie przez sądy opinii innych biegłych,

7) praktyczny brak mediacji lub niewykorzystywanie efektów mediacji przez sądy,

8) stereotypowe traktowanie mężczyzn w sprawach rodzinnych – jako niezdolnych do odpowiedzialnej opieki nad dzieckiem oraz nie uwzględnianie w sprawach w dostatecznym stopniu dziadków ze strony ojców, którzy w wyniku dyskryminacji swoich synów mają utrudniony lub uniemożliwiony kontakt z wnukami,

9) problem tzw. alienacji rodzicielskiej.

Ponieważ zależy nam na tym, aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli się swobodnie wypowiedzieć, nie planujemy szczegółowej agendy spotkania. Po otwarciu spotkania przez Panią Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz planowane jest krótkie wystąpienia Pani Anny Andrzejewskiej Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do Spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny. Pozostały czas będzie poświęcony na dyskusję na interesujące Państwa zagadnienia.

Przewidujemy obecność około 50 osób. Zaproszenia zostały wysłane do przedstawicieli następujących instytucji:

1. Ministra Sprawiedliwości,

2. Rzecznika Praw Dziecka,

3. Rzecznika Praw Obywatelskich,

4. Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury,

5. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,

6. Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych,

7. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

8. Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych,

9. Instytutu Ekspertyz Sądowych,

10. Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka,

11. Prokuratury Generalnej,

12. Związku Zawodowego Pracowników RODK,

13. Krajowej Rady Kuratorów,

oraz organizacji:

Chce do taty,

Fundacji Centrum Praw Ojca i Dziecka,

Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka,

Niepokonani,

Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica,

Forum Matek,

Śląskiego Ruchu Obrony Praw Ojca,

Społecznego Towarzystwa Wspierania Dzieci i Rodzin w Łodzi,

Stowarzyszenia Tata Dzieciom,

Ruchu Społecznego Dzielny Tata,

Stowarzyszeniu Stop Manipulacji.

Ze względu na zapowiedzianą manifestację przed Kancelarią nie zapewniamy miejsc parkingowych.

Małgorzata Perkowska

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

o godz 10:00 zaczęła się komisja rodziny w Sejmie - w sali F w domu poselskim

z sali nadawały na raz 2 stacje - TVP INFO I REPUBLIKA - zatem mieliśmy ujęcia z 2 kamer

rozłożyłem posłom kartki na mięso - żeby wprowadzili nowy wzór karty na kontakty

prowadzący zebranie - zebrał je - twierdząc że u nich tak się nie robi

najpierw kwestie braku dyskryminacji ojców przedstawił wiceminister sprawiedliwości

więc wstałem i powiedziałem mu wprost

"dość tych kłamstw Panie ministrze !"  10:08:47

w stenogramie oczywiście zapisane to jest inaczej - stenogram

fragmenty nadawaliśmy na żywo przez Bambusera - DzielnyTata - TV

 

później pojechaliśmy do Pani Minister od równewgo traktowania w związku z tym że brak takowego
 

 staliśmy przed kancelarią Premiera i krzyczeliśmy - ODDAJCIE NAM NASZE DZIECI,

 blokowaliśmy ruch przechodząc na pasach - ludzie trąbili, policja kierowała ruchem

 

poszkodowani Anglicy też byli z nami

chodziliśmy po pasach fot Jerzy Liszka

Zarząd i inne organizacje ojcowskie prowadzili rozmowy w Kancelarii Premiera, nareszcie konferencja była przygotowana profesjonalnie, każdy mógł się wypowiedzieć.

wszyscy zgadzamy się ze sobą będzie nadal tak jak jest....

 

 

Znasz nasze akcje?

mówiliśmy o tym w Radiu

mówiliśmy o tym w TVP INFO (wkrótce kopia na YT) i w TV Republika

z tego programu powstał najlepszy reportaż   

pisały o tym :

   

   

poinformowaliśmy też byłego Prezydenta

co lewica zniszczyła niech lewica odbudowuje

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

   

DzielnyTata.pl