pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
 
 
DzielnyTata> 50 lat okupacji,
 
      Reklama?

Okrągła rocznica 50 lat okupacji Polski

27 kwietnia 2014 o 12:52 autor UeWłaśnie w 2014 roku obchodzimy okrągłą rocznicę 50 lat OKUPACJI POLSKI PRZEZ PRAWO RODZINNE, kiedy to w roku 1964 otrzymaliśmy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w darze od Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (krio od ZSRS). Żołnierzami okupantów są RODZINNE KLIKI PRAWNICZE PRZYSŁANE PRZEZ STALINA. Przed wojną prawie nie było rozwodów, a jak już były, to 90% dzieci zostawało w Polsce z ojcami !

Później sejm zmienił tylko ustawę zasadniczą - żeby tylko było wrażenie, że mamy dobre i sprawiedliwe prawo rodzinne. Art 32 i 33 konstytucji to tylko złudzenie nie poparte innymi artykułami szczegółowymi. Brzmią one tak:
Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 33. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

W 2014 r. w czasie rozwodu obowiązują już jednak diabelskie artykuły szczegółowe:
a) art 26kc - ten kto pierwszy zabierze dzieci do siebie (porwie je i odizoluje od drugiego rodzica), będzie je miał przy sobie
b) art 28kc - mówi że dziecko może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania
c) art 58krio i 107 krio mówi że należy odebrać prawa rodzicielskie temu kto nie ma dziecka

Dodatkowo kilka spraw odnośnie OKUPACYJNYCH KLIK PRAWNICZYCH:

a) Stalin wybrał pewien naród i przysłał do Polski ze swoich terenów, obsadzając w Polsce partię, UB, sądownictwo i prasę. Stalin dokonał takiego wyboru, ponieważ chodziło o skuteczny podbój najbardziej katolickiego kraju na świecie. Doskonale obrazuje to dokument Aliny Czerniakowskiej "W sprawie gen. Fieldorfa Nila" o 10 letniej walce w sądach córki generała o rehabilitację ojca. Najważniejsze słowa córki Fieldorfa padają w 6 min 30 sek:


www.youtube.com/watch?v=KwtUJFK0LvI  www.youtube.com/watch?v=PvqOJi9UPYQ www.youtube.com/watch?v=b2EcTDC3pu8 ; 

Teraz wychodzą o nich książki: , „Bestie”, „Bestie 2”, „Resortowe dzieci”, „Lista oprawców”


http://vod.gazetapolska.pl/7047-lista-oprawcow-tadeusz-pluzanski#), opracowania dr Ewy Kurek,

 

http://www.jerzyrobertnowak.com/ksiazki.htm, Leszka Żebowskiego i http://www.michalkiewicz.pl ;

b) Korporacje prawnicze przez całą rosyjską okupację utrzymywały Nepotyzm - zawsze ponad 70 % nowych członków korporacji pochodziło z korporacyjnych rodzin prawniczych: https://www.google.pl/search?q=nepotyzm+korporacje+sądownictwo ; http://forum-z.cba.pl/?p=948 

c) Korporacje doskonale chroniły kogo trzeba w czasach zarówno oficjalnej okupacji sowieckiej jak i nieoficjalnej a raczej tajnej już po okrągłym stole. Jak to wygląda teraz w 2014 roku najlepiej oddaje sprawa dr Zbigniewa Kękusia walczącego z krakowską sitwą sądową:
 

  https://www.youtube.com/watch?v=SMYgMPkW-ZY  https://www.youtube.com/watch?v=OC6DoV0K1VA ;
  https://www.youtube.com/watch?v=E-Eqil03USA https://www.youtube.com/user/monitorpolski/videos ;
  https://www.youtube.com/watch?v=fFC35alJWcw ; http://kekusz.pl/ ; 

d) W dniu 30 czerwca 2005 r. posłowie przyjęli zmiany do ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw – o radcach prawnych i o notariacie, które szeroko otwarły dostęp do zawodów dzieciom spoza rodzin adwokackich. Odbyło się to po wielkiej 2-letniej akcji ośmieszania Zbigniew Ziobro i Przemysława Gosiewskiego, który był inicjatorem zmian.

e) 19.04.2006 Wyrok trybunału Konstytucyjnego odrzucający większość zmian PIS. Komentarz ówczesnego Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro: "Okazuje się, że interes jednej korporacji może być stawiany wyżej niż interes całego społeczeństwa."

f) Powolne zmiany na dobre dzięki przeprowadzonej prawie 10 lat temu akcji PIS jednak zachodzą (tabelka na 

 

bi.gazeta.pl/im/2/11273/z11273262X.jpg)

 

. Ostały się egzaminy pisemne na aplikacje, kiedy dawniej była rozmowa ustna. Jakieś zmiany

prezentuje zestawienie: 1990 rok - 3 932 adwokatów i 14 044 radców prawnych, koniec 2005 r (przed zmianami PISu) - 6 179 adw. i 17 501 r.p., 2010 r. - 10 250 adw. i 27 500 r.p.

g) Kiedy jednak zrozumiemy jak dużo złego dla Polski robi 90 % sędzin (tylko 10 % to sędziowie) orzekających w sprawach rozwodowych, które często same są po rozwodach i reprezentują filozofię życiową feministyczną, równościową i zbawczą dla uciśnionych kobiet - tak samo jak Stalin dla Proletariatu, Hitler dla białych Niemców, Margaret Sanger dla kobiet, które nie chcą rodzić i wychowywać dzieci ? Przypominam, że kobiety to wiedzą, że jakie by nie były, to w czasie rozwodu dostaną i dzieci i kasę, a ojca swoich dzieci zredukują do roli bankomatu. Dlatego to ponad 70 % kobiet składa o rozwód. W efekcie 4% dzieci zostaje z ojcami, 60% z matkami i 33% z obojgiem rodziców (tylko jeżeli była zgoda co do wychowania dzieci !; obowiązuje prawo liberum veto). Najgorsze jest to, że 64% dzieci doświadcza zabicia w ich życiu jednego rodzica na zawsze !!! Wg różnych szacunków mamy już od 1,5 do 3 milionów dzieci bez jednego rodzica.

 

 

 

 

Znasz nasze akcje?

Reklama:

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
Reklama        
 

DzielnyTata.pl