pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> Akcja dzieci wracają do domu
 
01.2019     Była petycja
SpecUstawa o powrocie dzieci do domu

Prawo nie działa wstecz

Jedyna szansa na cofnięcie się w czasie jest specustawa o tym że dzieci odebrane przez sądy rodzinne wrócą na mocy specustawy

art 1 specustawy
 

Dzieci odizolowane od jednego rodzica do wieku 18 lat
wrócą do mieszkania rodzica alienowanego na okres w jakim były alienowane

art2 dzieci po wieku 18 lat zostaną wyedukowane że zostały odizolowane
od drugiego rodzica w wynik stalinowskiego systemu izolacji dzieci
takie byłe dzieci powinny spotkać się z alienowanym rodzicem

art 3 zadośćuczynienie

Pańśtwo Polskie zadośćuczni krzywdzie rodzica alienowanego od swojego dziecka i wypłaci 100.000 zł za każdy rok niewidzenia dziecka

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

         

 

DzielnyTata.pl